Evropska javna uprava

Domača stran > Poklicne poti v EU > Evropska javna uprava

Opis dela

Za diplomante splošnih študijskih smeri ali z izkušnjami v javni upravi in politiki bo morda kot nalašč mesto strokovnega sodelavca. Strokovni sodelavci delajo na različnih področjih, od informiranja in tehnologije do človekovih pravic. Njihovo delo obsega analizo politik, izvajanje projektov in programov dela po Evropi, koordiniranje dela med službami in z zunanjimi deležniki, tesno sodelovanje z odločevalci ter upravljanje človeških in finančnih virov.

 

  Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti diplomo prve stopnje za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.