Външни отношения

Длъжностна характеристика

На обещаващите дипломати ЕС предоставя възможности за работа като служители в областта на външните отношения. Тези служители могат да участват в преговори и в прилагането на двустранни и многостранни споразумения между ЕС и държави извън Съюза или международни организации, да координират външната дейност на ЕС с държавите членки и различните европейски институции, да представят ЕС в чужбина, да поддържат дипломатически отношения с държави партньори и да отстояват интересите на Съюза, да работят в тясно сътрудничество с делегации на ЕС и посолства, да изготвят политически доклади, анализи и брифинги в помощ на лицата, вземащи решения, да организират и участват в срещи на високо равнище при спазване на официалния протокол.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше образование, за да започнете работа на степен AD 5 ( началната степен за администратори на постоянен договор), и 6 или повече години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

За повече информация вижте също уебсайта на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за възможности за наемане на временен договор и нашата страница, посветена на стажовете.