Vnější vztahy

Úvod > Profesní profily EU > Vnější vztahy

Popis pozice

Budoucí diplomaté mají příležitost pracovat pro EU jako referenti pro oblast vnějších vztahů. Jako referenti pro vnější vztahy se budete například účastnit vyjednávání a provádění dvoustranných a mnohostranných dohod mezi EU a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, koordinace vnější činnosti EU s členskými státy a různými dalšími orgány EU, zastupovat EU v zahraničí, pečovat o diplomatické vztahy s partnerskými zeměmi EU a prosazovat zájmy EU, pracovat v úzkém kontaktu s delegacemi Evropské unie a velvyslanectvími, sestavovat politické zprávy, analyzovat poznámky a informační souhrny pro tvůrce politik a pořádat schůzky na vysoké úrovni podle protokolu.

 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a vysokoškolský diplom. S víceletou (6 let a více) relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Viz také internetové stránky Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) s informacemi o pracovních příležitostech na smlouvu na dobu určitou a naše stránky s dalšími informacemi o stážích.