Ulkosuhteet

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Ulkosuhteet

Toimenkuva

Yksi vaihtoehto diplomaattiuraa aloitteleville tai suunnitteleville on työpaikka ulkosuhteiden alan virkamiehenä EU:ssa. Virkamiesten tehtäviin ulkosuhteiden alalla voi kuulua esimerkiksi osallistuminen EU:n ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja sopimusten täytäntöönpanoon, EU:n ulkoisten toimien koordinointi yhdessä jäsenmaiden ja EU:n toimielinten kanssa, EU:n edustaminen ulkomailla, diplomaattisten suhteiden ylläpitäminen EU:n kumppanimaihin ja EU:n etujen edistäminen, tiivis yhteistyö EU:n edustustojen ja EU-maiden suurlähetystöjen kanssa, poliittisten raporttien, taustoitusten ja tilannekatsausten laatiminen päättäjiä varten, korkean tason kokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen protokollasta riippuen.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa vähintään 6 vuoden työkokemus alalta.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivustolla on tietoa määräaikaisista työsopimuksista. Työharjoittelu-sivullamme on tietoa harjoittelupaikoista.