Caidreamh Seachtrach

Etusivu > Próifílí gairmréime an Aontais > Caidreamh Seachtrach

Cur síos ar an bpost

Ar mhaith leat post a fháil i réimse na taidhleoireachta. Smaoinigh ar bheith ag obair mar oifigeach um chaidreamh seachtrach leis an Aontas Eorpach. Ag obair duit mar oifigeach um chaidreamh seachtrach, d'fhéadfá a bheith páirteach i gcaibidlíocht agus i gcur i bhfeidhm comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, a chur i bhfeidhm, comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí seachtracha an Aontais Eorpaigh in éineacht leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí éagsúla an Aontais Eorpaigh, ionadaíocht a dhéanamh ar an Aontas Eorpach thar lear, caidreamh taidhleoireachta a choinneáil le tíortha comhpháirtíochta agus leasanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn, obair a dhéanamh go dlúth le toscaireachtaí agus ambasáidí an Aontais, tuarascálacha polaitiúla, nótaí anailíseacha agus seisiúin faisnéise a dhréachtú do lucht déanta cinntí, cruinnithe ardleibhéil a thagann faoin bprótacal oifigiúil a eagrú agus a bheith páirteach iontu.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, maille le céim más mian leat teacht isteach ag Grád AD5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta (6 nó níos mó) de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

 

Féach freisin suíomh gréasáin na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS) chun eolas a fháil ar dheiseanna a bhaineann le deiseanna conartha agus leathanach na dtréimhsí oiliúna chun tuilleadh eolais a fháil ar thréimhsí oiliúna.