Vanjski odnosi

Opis radnog mjesta

Osobe koje žele postati diplomati trebale bi razmotriti posao službenika za vanjske odnose EU-a. Službenik za vanjske odnose može sudjelovati u pregovorima i provedbi bilateralnih i multilateralnih sporazuma između EU-a i trećih zemalja ili međunarodnih organizacija, koordinirati vanjsko djelovanje EU-a i država članica te raznih institucija EU-a, predstavljati EU u inozemstvu, održavati diplomatske odnose s partnerskim zemljama EU-a i promicati interese EU-a, blisko surađivati s ambasadama i delegacijama EU-a, sastavljati politička izvješća, analizirati bilješke i izvješća za donositelje odluka, organizirati i sudjelovati na sastancima na visokoj razini koji zahtijevaju službeni protokol.

 

Potrebne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro poznavati barem dva jezika EU-a i imati diplomu, dok za ulazak u viši platni razred (razred AD 7) morate imati i nekoliko godina (šest ili više) odgovarajućeg radnog iskustva.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

 

Za informacije o privremenim ugovorima pogledajte web-mjesto Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), a za informacije o pripravničkom stažu pogledajte našu stranicu posvećenu tome.