Išorės santykiai

Pareigybės aprašas

Pradedantiesiems diplomatams vertėtų apsvarstyti galimybę dirbti ES išorės santykių pareigūnais. Išorės santykių pareigūnai dalyvauja derybose ir įgyvendina dvišalius ir daugiašalius ES ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų susitarimus, koordinuoja ES išorės veiksmus su valstybėmis narėmis ir įvairiomis ES institucijomis, atstovauja ES užsienyje, palaiko diplomatinius santykius su ES šalimis partnerėmis ir gina ES interesus, glaudžiai bendradarbiauja su ES delegacijomis ir ambasadomis, rengia politines ataskaitas, analitinius pranešimus ir informacinę medžiagą sprendimus priimantiems asmenims, pagal oficialų protokolą organizuoja aukšto lygio susitikimus ir juose dalyvauja.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų (6 ar daugiau) atitinkamo darbo patirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

 

Taip pat susipažinkite su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) svetainėje pateikiama informacija apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis, o daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.