Ārējās attiecības

Sākumlapa > ES darbinieku profili > Ārējās attiecības

Darba apraksts

Daudzsološus diplomātus varētu interesēt iespēja kļūt par ārējo attiecību speciālistu ES iestādēs. Šie speciālisti var piedalīties sarunās un tādu divpusēju un daudzpusēju līgumu izpildē, kuri noslēgti starp ES un ārpussavienības valstīm vai starptautiskajām organizācijām, koordinēt ES ārējo darbību sadarbībā ar dalībvalstīm un dažādām ES iestādēm, pārstāvēt ES ārpus tās robežām, uzturēt diplomātiskās attiecības ar ES partnervalstīm, aizstāvēt ES intereses, strādāt ciešā sadarbībā ar ES delegācijām un ES valstu vēstniecībām, sagatavot politiskus, analītiskus un informatīvus ziņojumus lēmumu pieņēmējiem, organizēt augsta līmeņa sanāksmes, uz ko attiecas oficiālais protokols, un piedalīties tajās.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas un ir jābūt ieguvušam augstāko izglītību, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairāku (vismaz 6) gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Skatiet arī Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) tīmekļa vietni, ja jūs interesē iespēja kļūt par pagaidu darbinieku. Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.