Relații externe

Fișa postului

Doriți să lucrați în diplomație? Puteți avea în vedere un post de responsabil cu relațiile externe. Atribuțiile aferente acestuia includ participarea la negocierea și punerea în aplicare a acordurilor bilaterale și multilaterale între UE și țări terțe sau între UE și diferite organizații internaționale, coordonarea acțiunii externe a UE cu statele membre și cu diferite instituții europene, reprezentarea UE în străinătate, menținerea relațiilor diplomatice cu țările partenere ale UE și promovarea intereselor sale, colaborarea cu delegațiile UE și ambasadele statelor membre, redactarea de rapoarte politice, analize și comunicate pentru factorii de decizie, organizarea și participarea la reuniuni la nivel înalt care fac obiectul protocolului oficial.

 

Calificări necesare

Pentru a putea fi recrutat în gradul AD 5 (gradul de intrare pentru posturile de administrator), trebuie să cunoașteți bine cel puțin 2 limbi oficiale ale UE și să aveți diplomă de licență. Pentru a putea fi recrutat într-un grad mai mare (gradul AD 7), trebuie să aveți în plus cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă.

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Vă recomandăm să consultați și exemplele noastre de teste.

 

Pentru informații despre contracte pe perioadă determinată și stagii, vizitați site-ul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și pagina noastră dedicată stagiilor.