Vonkajšie vzťahy

Opis pracovného miesta

Začínajúci diplomati by mali zvážiť možnosť pracovať pre EÚ ako odborný referent pre vonkajšie vzťahy. Náplňou práce odborného referenta pre vonkajšie vzťahy je účasť na rokovaniach o dvojstranných a viacstranných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami a účasť na ich realizácii, koordinácia vonkajších činností EÚ s členskými štátmi a rôznymi inštitúciami EÚ, zastupovanie EÚ v zahraničí, udržiavanie diplomatických vzťahov s partnerskými krajinami EÚ, presadzovanie záujmov EÚ, úzka spolupráca s delegáciami a veľvyslanectvami EÚ, vypracúvanie správ o politikách, analytických správ a informácií pre úradníkov prijímajúcich rozhodnutia, organizovanie zasadnutí na vysokej úrovni podľa úradného protokolu a účasť na nich.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, vysokoškolský titul na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko (6 alebo viac) rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach nájdete na webovom sídle Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.