Zunanji odnosi

Opis dela

Obetavne diplomate bi morda zanimalo delo strokovnega sodelavca za zunanje odnose v institucijah EU. Strokovni sodelavci za zunanje odnose sodelujejo v pogajanjih in izvajanju dvostranskih in večstranskih sporazumov med EU in tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami, koordinirajo zunanje delovanje EU z državami članicami in raznimi institucijami EU, zastopajo EU v tujini, vzdržujejo diplomatske odnose s partnerskimi državami in uveljavljajo interese EU, tesno sodelujejo z delegacijami in veleposlaništvi EU, pripravljajo politična poročila, analitična in informativna obvestila za odločevalce, organizirajo sestanke na visoki ravni po uradnem protokolu in na njih sodelujejo.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti visokošolsko diplomo za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let (6 ali več) ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev višjem razredu (AD 7).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Začasna pogodbena delovna mesta so objavljena na spletišču Evropske službe za zunanje delovanje, informacije o pripravništvih pa na strani Pripravništva.