Utrikespolitik

Förstasida > Jobbprofiler > Utrikespolitik

Arbetsbeskrivning

Om du vill bli diplomat är ett jobb som handläggare i utrikesfrågor hos EU något för dig. Som handläggare i utrikesfrågor kan du få delta i förhandlingar och genomförande av bi- och multilaterala avtal mellan EU och andra länder eller internationella organisationer. Du kan också få samordna EU:s externa insatser tillsammans med EU-länderna och olika EU-institutioner, företräda EU i utlandet, ta hand om de diplomatiska relationerna med EU:s partnerländer och främja EU:s intressen. En utrikeshandläggare kan också få ansvara för samarbetet med EU-delegationer och ambassader, skriva politiska rapporter, analyser och underlag åt beslutsfattare och anordna och delta i protokollära högnivåmöten.

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en högskoleexamen för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet (minst sex år).

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Europeiska utrikestjänstens webbplats hittar du också annonser om tillfälliga tjänster, och på vår webbplats kan du läsa mer om EU-praktik.