Finance

Jsou-li vaším oborem finance, potěší vás, že orgány EU pravidelně hledají finanční řediteleasistenty jak na pro pracovní poměr na dobu neurčitou, tak jako smluvní pracovníky.

Popis pozice

Povinnosti finančního ředitele / účetního asistenta zahrnují práci se speciálními IT nástroji (např. integrovanými účetními systémy), pomoc při zavádění účetních a finančních systémů, vedení obecného nebo rozpočtového účetnictví, navrhování, vytváření a provádění postupů podle finančního nařízení, sestavování rozpočtu a výročních zpráv / účetních závěrek, předkládání účetních závěrek, plánování a správu při zadávání veřejných zakázek, zajišťování finančního a provozního řízení smluv nebo grantů, účast na vedení pokladny a bankovních účtů, sledování finančních a rozpočtových postupů, kontrolu účetní metodologie a finanční správu příjmů.

 

Klíčové předpoklady

Musíte dobře ovládat alespoň 2 jazyky EU a mít buď postsekundární vzdělání v oblasti financí nebo účetnictví a alespoň několik let odborné praxe v oboru v závislosti na konkrétním výběrovém řízení, NEBO středoškolské vzdělání a několik let odborné praxe v oboru finance či účetnictví v závislosti na výběrovém řízení.

Pro plnění některých úkolů z těchto oborů mohou být zaměstnáni i smluvní zaměstnanci, nicméně požadavky na jednotlivé pozice se mohou lišit.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Podrobnější informace o stážích najdete na našich internetových stránkách.

Popis pozice


Finanční ředitelé orgánů EU pracují v rámci velmi složitých finančních struktur a zajišťují těsnou podporu vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí, přičemž definují finanční a rozpočtové postupy, připravují výroční zprávy a účetní závěrky, pomáhají při provádění auditů, inspekcí a kontrol organizačních rizik a odborně vedou kolegy.

 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom z relevantního oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

K výkonu některých úkolů v tomto oboru mohou být zaměstnáni i smluvní zaměstnanci, nicméně požadavky se mohou u jednotlivých pozic lišit.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Podrobnější informace o stážích najdete na našich internetových stránkách.