Økonomi

Hvis du har flair for økonomi, leder EU-institutionerne jævnligt efter finansforvaltere og finansielle assistenter enten til fastansættelse eller på kontraktbasis.

Jobbeskrivelse


Som finansforvalter i EU kommer du til at arbejde med meget komplekse finansielle strukturer og yde direkte støtte til ledende beslutningstagere ved at fastlægge finansielle og budgetmæssige procedurer, forberede årsrapporter og regnskaber, assistere ved revisioner og inspektioner, styre organisatoriske risici og føre tilsyn med og vejlede kolleger.

 

Nøglekvalifikationer

Du skal have godt kendskab til mindst 2 EU-sprog og en relevant videregående uddannelse, hvis du søger en stilling i lønkasse AD 5 (laveste lønklasse for fastansatte administratorer), samt flere års relevant erfaring, hvis du søger en stilling på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse finansielle opgaver, men ansættelseskravene kan variere.

Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

 

Se også vores side om praktikophold.

Jobbeskrivelse

Som assistent inden for finansiel forvaltning/regnskabsføring kan dine arbejdsopgaver omfatte anvendelsen af bestemte IT-værktøjer (som f.eks. det integrerede regnskabssystem) for at hjælpe med at implementere regnskabssystemer og finansielle systemer, føre finans- og/eller budgetregnskaber, udarbejde, udfærdige og implementere procedurerne i finansforordningen, udfærdige budgetoverslag og årsrapporter/-regnskaber, præsentere regnskaber, planlægge og styre offentlige indkøbsprocedurer, håndtere kontrakter og tilskud både på finansielt og driftsmæssigt plan, deltage i forvaltning af midler og/eller bankafstemning, overvåge finansielle og budgetmæssige procedurer og føre tilsyn med regnskabsmetoder og den finansielle forvaltning af indtægter.

 

Nøglekvalifikationer

Du skal have indgående kendskab til mindst 2 EU-sprog og enten en postgymnasial uddannelse inden for økonomi eller regnskab og mindst et par års erhvervserfaring inden for området afhængig af udvælgelsesproceduren eller en gymnasial uddannelse og flere års erhvervserfaring inden for økonomi eller regnskab afhængig af udvælgelsesproceduren.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse finansielle og regnskabsopgaver, men ansættelseskravene kan variere.

Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

 

Se også vores side om praktikophold.