Rahandus

Kui teie tugev külg on rahandus, siis pange tähele, et ELi institutsioonid otsivad regulaarselt finantsjuhte ja -assistente, kes võetakse tööle nii alaliste kui ka lepinguliste töötajatena.

Ametijuhend

Finantsjuhtimise / raamatupidamise assistentide kohustused hõlmavad spetsiaalsete IT-programmide (nt integreeritud raamatupidamissüsteemi) kasutamist, et aidata kaasa raamatupidamis- ja finantssüsteemide rakendamisele, finants- ja/või eelarvealase arvestuse pidamist, finantsmääruse menetluste kavandamist, koostamist ja rakendamist, eelarveprognooside ning üldiste ja raamatupidamise aastaaruannete koostamist, finantsaruannete esitamist, riigihankemenetluste kavandamist ja korraldamist, hankelepingute või toetuste finants- ja operatiivjuhtimist, likviidsusjuhtimises ja/või kontode vastavuse kontrollimises osalemist, finants- ja eelarvemenetluste järelevalve korraldamist ning tulude raamatupidamisarvestuse ja finantsjuhtimise kontrollimist.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ning omama kas finants- või raamatupidamisalast keskharidusjärgset haridust ja vähemalt mõneaastast erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist), või keskharidust ja pikaajalist erialast töökogemust finants- või raamatupidamisvaldkonnas (sõltuvalt konkursist).

Teatavate finants- ja raamatupidamisülesannete täitmiseks võidakse tööle võtta ka lepingulisi töötajaid, kuid nõuded võivad erineda.

Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.

Ametijuhend


ELi finantsjuhid töötavad väga keerukate finantsstruktuuridega ning toetavad kõrgema tasandi otsusetegijaid, määrates kindlaks finants- ja eelarvemenetlused, valmistades ette iga-aastased aruanded ja raamatupidamisaruanded, abistades auditite ja kontrollide korraldamisel, juhtides korralduslikke riske ning juhendades ja abistades kolleege.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama asjakohast kraadi, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Teatavate finantsülesannete täitmiseks võidakse tööle võtta ka lepingulisi töötajaid, kuid nõuded võivad erineda.

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.