Varainhoito

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Varainhoito

EU:n toimielimet hakevat säännöllisesti varainhoidon valvojia ja avustajia vakinaisiin virkoihin tai sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi.

Toimenkuva


EU:n varainhoidon valvojat toimivat tehtävissä, jotka liittyvät hyvin monimutkaisiin taloudellisiin rakenteisiin. He avustavat johtavia päätöksentekijöitä suunnittelemalla rahoitus- ja budjettimenettelyjä, laatimalla vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä, valvomalla ja ohjaamalla kollegoja sekä osallistumalla tilintarkastuksiin ja muihin tarkastuksiin sekä organisaation riskien hallintaan.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Osaan varainhoitoalan tehtävistä voidaan palkata myös määräaikaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Heitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.

Toimenkuva

Rahoitus- tai kirjanpitoalan hallintoavustaja osallistuu esimerkiksi kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmien toteuttamiseen, yleisen ja/tai talousarviokirjanpidon hoitoon, varainhoitoasetuksen mukaisten menettelyjen suunnitteluun, laatimiseen ja täytäntöönpanoon, budjettisuunnitteluun sekä vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatimiseen, tilinpäätösten esittämiseen, julkisiin hankintoihin liittyvien menettelyjen suunnitteluun ja hallinnointiin, hankintoihin ja avustuksiin liittyvän rahoituksen ja toiminnan hallinnointiin, kassanhallintaan ja/tai pankkitietojen täsmäyttämiseen, rahoitus- ja budjettimenettelyjen seurantaan sekä kirjanpidon valvontaan ja tulojen hoitamiseen.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja joko keskiasteen jälkeinen rahoitus- tai kirjanpitoalan koulutus sekä muutaman vuoden työkokemus (kilpailusta riippuen) tai keskiasteen koulutus ja useiden vuosien työkokemus (kilpailusta riippuen).

Osaan varainhoitoalan tehtävistä voidaan palkata myös määräaikaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Heitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.