Finansai

Jeigu esate gabus finansams, ES institucijos nuolat ieško finansų valdytojų ir padėjėjų tiek nuolatiniam darbui, tiek darbui pagal sutartį.

Pareigybės aprašas

Finansų valdymo ar apskaitos padėjėjai turi naudotis specialiomis IT priemonėmis (pvz., integruota apskaitos sistema), skirtomis padėti įgyvendinti apskaitos ir finansų sistemas, tvarko finansinę ir (arba) biudžeto apskaitą, planuoja, rengia ir įgyvendina Finansinio reglamento procedūras, rengia biudžeto sąmatas, metines ataskaitas ir apskaitą, teikia finansines ataskaitas, planuoja ir valdo viešojo pirkimo procedūras, užtikrina finansinį ir einamąjį sutarčių arba dotacijų valdymą, dalyvauja valdant pinigų srautus ir (arba) derinant banko duomenis, prižiūri finansų ir biudžeto procedūras, apskaitos metodus ir finansinį įplaukų valdymą.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas ir turėti arba aukštesnį nei vidurinis finansų arba apskaitos srities išsilavinimą ir bent kelių metų šios srities darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų, arba vidurinį išsilavinimą ir kelerių metų darbo finansų ar apskaitos srityje patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų.

Kai kurioms finansų srities ir apskaitos užduotims atlikti taip pat gali būti įdarbinami sutartininkai, bet reikalavimai gali skirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.

Pareigybės aprašas


ES finansų valdytojai dirba su labai sudėtingomis finansinėmis struktūromis ir glaudžiai bendradarbiauja su vyresniosios grandies sprendimų priėmėjais, nustato finansines ir biudžeto procedūras, rengia metines ataskaitas ir apskaitą, padeda atlikti auditą ir patikrinimus, valdo organizacinę riziką ir kuruoja kolegas.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamą diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Kai kurioms finansų srities užduotims atlikti taip pat gali būti įdarbinami sutartininkai, bet reikalavimai gali skirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.