Finanses

ES iestādes pastāvīgi meklē finanšu speciālistus un asistentus pastāvīgam darbam vai darbam uz pagaidu līguma pamata.

Darba apraksts

Finanšu pārvaldības/grāmatvedības asistentu pienākumi var būt šādi: izmantot īpašas datorprogrammas (tādas kā integrētā grāmatvedības sistēma), lai sekmētu grāmatvedības un finanšu sistēmu īstenošanu; kārtot finanšu un/vai budžeta uzskaiti; izstrādāt, sagatavot un īstenot Finanšu regulas procedūras; sastādīt budžeta prognozes un gada ziņojumus un pārskatus; sniegt finanšu pārskatus; plānot un pārvaldīt publiskā iepirkuma procedūras; finansiāli un operatīvi pārvaldīt līgumus vai subsīdijas; piedalīties naudas pārvaldībā un/vai bankas ierakstu saskaņošanā ar ES iestādes datiem; novērot finanšu un budžeta procedūras un kontrolēt grāmatvedības metodes, un gādāt par ieņēmumu finansiālu pārvaldību.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas, ir jābūt vai nu pēcvidusskolas izglītībai finanšu vai grāmatvedības jomā un vismaz dažus gadus ilgai piemērotai darba pieredzei (atkarībā no konkursa), vai vidējai izglītībai un vairāku gadu darba pieredzei finanšu vai grāmatvedības jomā (atkarībā no konkursa).

Dažu ar finansēm saistītu pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus (viņiem izvirzītās prasības var būt atšķirīgas).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.

Darba apraksts


Finanšu speciālisti ES iestādēs strādā ar daudzām sarežģītām finanšu struktūrām un aktīvi palīdz augstāko līmeņu lēmējiem, nosakot finanšu un budžeta procedūras, gatavojot gada ziņojumus un pārskatus, līdzdarbojoties revīzijās un pārbaudēs, pārvaldot organizācijas riska kontroli, pārraugot kolēģus un ievadot viņus darbā.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas, ir jābūt piemērotai augstākajai izglītībai, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Dažu ar finansēm saistītu pienākumu veikšanai var pieņemt darbā arī līgumdarbiniekus (viņiem izvirzītās prasības var būt atšķirīgas).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.