Financiën

De EU-instellingen hebben regelmatig vacatures voor financieel administrateurs en assistenten, zowel in vaste dienst als op contractbasis.

Functie

Als assistent financieel beheer en boekhouding werkt u met speciale IT-tools (zoals het geïntegreerd boekhoudsysteem) en assisteert u bij de toepassing van boekhoud- en financiële systemen, het organiseren en bijhouden van een algemene en/of begrotingsboekhouding, het opstellen, uitwerken en uitvoeren van de procedures van het Financieel Reglement, begrotingsramingen, jaarverslagen en jaarrekeningen, financiële staten, het plannen en beheren van aanbestedingsprocedures, het financiële en operationele beheer van contracten of subsidies, het beheren van de kasmiddelen en/of de afstemming van rekeningen, het volgen van financiële en begrotingsprocedures en het controleren van de boekhoudkundige verwerking en het financiële beheer van ontvangsten.

 

Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen en beschikt over een post-secundaire kwalificatie in financiën of boekhouding en enkele jaren relevante werkervaring, ofwel een diploma secundair onderwijs en enkele jaren relevante werkervaring in financiën of boekhouding, afhankelijk van de procedure.

Voor bepaalde financiële en boekhoudkundige taken kunt u ook als arbeidscontractant in dienst worden genomen, en daarvoor kunnen andere criteria gelden.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

 

Zie ook onze informatie over stages.

Functie


Als financieel administrateur bij de EU werkt u met uiterst complexe financiële structuren en ondersteunt u de belangrijkste besluitvormers. Daartoe moet u financiële en begrotingsprocedures vaststellen, jaarverslagen en -rekeningen opstellen, meewerken aan audits en inspecties, organisatierisico's beheren, en collega's aansturen en begeleiden.

 

Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen en heeft minstens een relevant diploma (om in te stappen in de laagste rang voor administrateurs, rang AD5). Met enkele jaren relevante ervaring kunt u zelfs in een hogere rang beginnen (rang AD7).

Voor bepaalde financiële taken kunt u ook als arbeidscontractant in dienst worden genomen, en daarvoor kunnen andere criteria gelden.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

 

Zie ook onze informatie over stages.