Finanse

Jeśli masz głowę do finansów, warto wiedzieć, że instytucje UE często poszukują osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami i asystentów ds. finansowych, zarówno na stanowiska urzędników zatrudnionych na stałe, jak i pracowników kontraktowych.

Opis stanowiska

Zadania asystentów ds. finansowych i rachunkowości obejmują korzystanie ze specjalnych narzędzi informatycznych (takich jak zintegrowany system rachunkowości), pomoc we wdrażaniu systemów księgowych lub finansowych, prowadzenie rachunków finansowych lub kont budżetowych, opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur związanych z rozporządzeniem finansowym, sporządzanie preliminarzy budżetowych i rocznych sprawozdań finansowych, przedstawianie sprawozdań finansowych, planowanie procedur przetargowych i zarządzanie nimi, zapewnianie zarządzania finansowego i operacyjnego w zakresie umów i dotacji, udział w zarządzaniu płynnością lub uzgadnianiu rachunków bankowych, nadzorowanie procedur finansowych i budżetowych, jak również nadzorowanie metod rachunkowości i zarządzanie finansowe dochodami.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE oraz albo mieć wykształcenie pomaturalne w dziedzinie finansów i rachunkowości i co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie określonej w ogłoszeniu o konkursie, albo wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów lub rachunkowości, w zależności od konkursu.

Do wykonywania zadań związanych z finansami i rachunkowością mogą też być zatrudniani pracownicy kontraktowi, w przypadku których wymogi mogą się jednak różnić.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.

Opis stanowiska


Urzędnicy ds. finansowych w instytucjach UE mają do czynienia z niezwykle złożonymi strukturami finansowymi i ściśle wspierają wyższych rangą urzędników, określając procedury finansowe i budżetowe, przygotowując sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe, asystując przy audytach i inspekcjach zapobiegających ryzyku organizacyjnemu, jak również nadzorując współpracowników i doradzając im.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Do wykonywania zadań związanych z finansami mogą też być zatrudniani pracownicy kontraktowi, w przypadku których wymogi mogą się jednak różnić.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.