Finanțe

Dacă sunteți specializat pe finanțe, trebuie să știți că instituțiile UE caută cu regularitate gestionari și asistenți financiari, pentru posturi permanente sau pe durată determinată.

Fișa postului

Asistenții în domeniul financiar/contabil utilizează instrumente informatice specifice (cum ar fi sistemul integrat de contabilitate) pentru a contribui la punerea în aplicare a sistemelor contabile și financiare, ținerea situațiilor financiare și/sau bugetare, conceperea, elaborarea și executarea procedurilor de reglementare financiară, elaborarea previziunilor bugetare și întocmirea rapoartelor/situațiilor financiare anuale, prezentarea situațiilor financiare, planificarea și gestionarea procedurilor de achiziții publice, gestionarea financiară și operațională a contractelor sau a subvențiilor, participarea la gestionarea lichidităților și/sau la reconcilierea bancară, monitorizarea procedurilor financiare și bugetare și controlul metodelor contabile și al gestionării financiare a veniturilor.

 

Calificări necesare

Trebuie să cunoașteți bine cel puțin 2 limbi oficiale ale UE și să aveți, în funcție de concurs, fie o diplomă de studii postliceale în finanțe sau contabilitate și o experiență profesională de cel puțin câțiva ani, fie diplomă de bacalaureat și o experiență profesională de mai mulți ani în finanțe sau contabilitate.

Pentru unele sarcini financiare și contabile pot fi recrutați și agenți contractuali, însă cerințele pot fi diferite.

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Vă recomandăm să consultați și exemplele noastre de teste.

 

Pentru detalii despre stagii, consultați pagina dedicată stagiilor.

Fișa postului


Gestionarii financiari din instituțiile UE lucrează cu structuri financiare foarte complexe și susțin îndeaproape factorii de decizie. Ei definesc proceduri financiare și bugetare, întocmesc rapoarte și situații financiare anuale, participă la audituri și inspecții, gestionează riscurile organizaționale și îi supraveghează și îndrumă pe colegi.

 

Calificări necesare

Pentru a putea fi recrutat în gradul AD 5 – gradul de intrare pentru posturile de administrator – trebuie să cunoașteți bine cel puțin 2 limbi oficiale ale UE și să aveți diplomă de licență într-un domeniu relevant. Pentru a putea fi recrutat într-un grad mai mare (gradul AD 7), trebuie să aveți în plus mai mulți ani de experiență profesională relevantă.

Pentru unele sarcini financiare pot fi recrutați și agenți contractuali, însă cerințele pot fi diferite.

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Vă recomandăm să consultați și exemplele noastre de teste.

 

Pentru informații despre stagii, consultați pagina dedicată stagiilor.