Finance

Če vam ležijo finance, institucije EU redno iščejo vodjo financ in strokovno-tehnične uslužbence bodisi za delo za nedoločen čas bodisi pogodbeno.

Opis dela


Strokovni sodelavci za finance v institucijah EU se ukvarjajo z zelo zahtevnimi finančnimi strukturami in tesno sodelujejo z višjimi uradniki na odločevalskih položajih, saj določajo finančne in proračunske postopke, pripravljajo letna poročila in računovodske izkaze, pomagajo pri revizijskih in kontrolnih postopkih, upravljajo organizacijska tveganja, nadzirajo in strokovno vodijo sodelavce.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti ustrezno diplomo za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Institucije EU za nekatere finančne naloge zaposlujejo tudi pogodbeno osebje, vendar so pogoji in zahteve lahko drugačni.

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.

Opis dela

Strokovno-tehnični uslužbenci za finance/računovodstvo pri svojem delu uporabljajo informacijska orodja (denimo integrirani računovodski sistem) v podporo uvajanju računovodskih in finančnih sistemov, vodijo finančne račune in proračunsko računovodstvo, oblikujejo, pripravljajo in izvajajo postopke finančne uredbe, pripravljajo ocene proračuna ter letna poročila in računovodske izkaze, predstavijo računovodske izkaze, načrtujejo in vodijo postopke oddaje javnih naročil, pristojni so za finančno in operativno vodenje pogodb in subvencij, sodelujejo pri upravljanju denarnih sredstev in/ali usklajevanju računov, spremljajo finančne in proračunske postopke ter nadzorujejo računovodske metode in vodenje računovodskih evidenc prihodkov.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU in imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo s področja financ in računovodstva in najmanj nekaj let ustreznih delovnih izkušenj na tem področju (odvisno od natečaja) bodisi srednješolsko izobrazbo in več let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva (odvisno od natečaja).

Institucije EU za nekatere finančne in računovodske naloge zaposlujejo tudi pogodbeno osebje, vendar so pogoji in zahteve lahko drugačni.

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.