Finans

Om du har ett ekonomiskt sinne så letar EU-institutionerna regelbundet efter ekonomiansvariga och assistenter för fasta eller tillfälliga anställningar.

Arbetsbeskrivning


Handläggare inom budget och finans arbetar med komplexa finansiella frågor och bistår högre chefer genom att fastställa finansiella förfaranden och budgetförfaranden. De sammanställer också årsredovisningar och räkenskaper, hjälper till med revisioner och inspektioner, hanterar risker i organisationen och handleder och hjälper kollegor.

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en lämplig högskoleexamen för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

Även kontraktsanställda kan arbeta med budget och finans, men kraven kan skilja sig åt.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Läs mer om EU-praktik

Arbetsbeskrivning

Assistenter inom ekonomisk förvaltning/redovisning kan få jobba med särskilda it-verktyg (t.ex. integrerade redovisningssystem) för att tillämpa redovisnings- och finanssystem. De får också föra räkenskaper, utforma, skriva och genomföra förfaranden för budgetförordningen, göra budgetar och årsredovisningar, lägga fram finansieringsöversikter, planera och genomföra offentliga upphandlingar och sköta den ekonomiska och praktiska hanteringen av upphandlings- och bidragsavtal. De kan också få delta i likviditetshantering och bankavstämningar, övervaka finans- och budgetförfaranden och övervaka redovisningsmetoder och ekonomisk inkomstförvaltning.

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och antingen eftergymnasial utbildning inom finans eller redovisning och åtminstone några års yrkeserfarenhet på området beroende på uttagningsprov eller gymnasieutbildning och flera års yrkeserfarenhet inom finans och redovisning beroende på uttagningsprov.

Även kontraktsanställda kan arbeta med vissa arbetsuppgifter inom ekonomi och redovisning, men kraven kan skilja sig åt.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Läs mer om EU-praktik