Информационни технологии

Начало > Профили на служителите на ЕС > Информационни технологии

Длъжностна характеристика

Информационните технологии (ИТ) са изключително важни за нормалното функциониране на институциите на ЕС и за извършването на работа, която се отразява на живота на милиони европейци. Ако имате квалификации в областта на информационните технологии, можете да кандидатствате за работа в институциите на ЕС като ИТ администратор или асистент. Договорно наети служители също могат да работят в областта на информационните технологии и телекомуникациите.

Вашата работа като ИТ администратор може да е свързана с управление на проекти и процеси, наблюдение и анализ, технически анализ и предоставяне на съвети, междуведомствена координация и консултации, телекомуникационни услуги, центрове за обработка на данни, управление и контрол на услуги за електронна поща, мрежи за данни и гласови мрежи, разработване на уебсайтове, разработване на софтуер за събиране на статистически данни и управление на ИТ сигурността.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше образование или следдипломна квалификация в областта на информационните и комуникационните технологии, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

За да започнете работа на степен AST 3 (асистент), трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС, да имате образование след завършено средно образование и поне няколко години професионален опит в зависимост от конкурса или средно образование и няколко години професионален опит в зависимост от конкурса.

Изискванията за договорно наети служители могат да се различават.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.