Infotehnoloogia

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Infotehnoloogia

Ametijuhend

Tänu IT-valdkonnale toimivad ELi institutsioonid nõuetekohaselt ja mõjutavad seega miljonite eurooplaste elu. Kui teil on kvalifikatsioon infotehnoloogias, võite ELi institutsioonidesse tööle kandideerida kas IT-administraatoriks või -assistendiks. IT- ja telekommunikatsioonivaldkonnas võidakse tööle võtta ka lepingulisi töötajaid.

IT-administraatori töö võib hõlmata projekti- ja protsessijuhtimist, järelevalvet ja analüüsi, tehnilist analüüsi ja nõustamist, talitustevahelist koordineerimist ja konsulteerimist, telekommunikatsiooniteenuseid, andmetöötluskeskusi, e-posti teenuste, andme- ja telefonivõrguteenuste haldamist ja järelevalvet, veebisaitide loomist, statistiliste andmete kogumiseks mõeldud tarkvara arendamist ning IT-turbe haldamist.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama bakalaureuse- või magistrikraadi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Selleks et alustada palgaastmelt AST 3 (assistent), peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ning omama kas keskharidusjärgset haridust ja vähemalt mõneaastast erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist) või keskharidust ja pikaajalist erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist).

Lepinguliste töötajate puhul võivad nõuded olla erinevad.

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.