Tietotekniikka

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Tietotekniikka

Toimenkuva

Tietotekniikka on keskeisessä asemassa EU:n toimielinten toiminnassa ja työssä, joka vaikuttaa miljoonien eurooppalaisten elämään. Jos sinulla on pätevyys tietotekniikan alalta, voit hakea EU:n toimielimistä joko tietotekniikan alan hallintovirkamiehen tai hallintoavustajan paikkaa. Tietotekniikan ja televiestinnän alan tehtäviin voidaan palkata myös määräaikaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

Tietotekniikan alan hallintovirkamiehen tehtäviä voivat olla projektien ja prosessien hallinnointi, seuranta ja analysointitehtävät, tekninen analysointi ja neuvonta, sisäinen koordinointi ja yhteydenpito, televiestintäpalvelujen ja tietojenkäsittelykeskusten hallinnointi, sähköposti-, data- ja puheverkkopalveluiden hallinnointi ja valvonta, web-sovellusten kehittäminen, tilastotietojen keräämiseen tarkoitettujen ohjelmien kehittäminen ja tietoturvallisuus.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto tieto- ja viestintätekniikan alalta palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Hallintoavustajalta (AST 3) edellytetään hyvää taitoa vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja joko toisen asteen jälkeistä koulutusta ja muutaman vuoden työkokemusta alalta (kilpailusta riippuen) tai toisen asteen koulutusta ja useiden vuosien työkokemusta alalta (kilpailusta riippuen).

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.