EPSO

Teicneolaíocht Faisnéise

Cur síos ar an bpost

Tá teicneolaíocht faisnéise (TF) riachtanach chun go leanfaidh institiúidí an Aontais de bheith ag feidhmiú i gceart agus chun obair a dhéanamh a imríonn tionchar ar shaol na scórtha milliún de shaoránaigh na hEorpa. Má tá cáilíocht agat sa teicneolaíocht faisnéise, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar obair le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh mar riarthóir TF nó mar chúntóir. Fostaítear baill foirne ar conradh freisin le bheith ag obair sa réimse TF agus teileachumarsáide.

Ag obair duit mar riarthóir TF, d'fhéadfadh baint a bheith agat le bainistíocht tionscadal agus próiseas, monatóireacht agus anailísiú, anailís theicniúil agus comhairle theicniúil, comhordú agus comhairliúchán idirsheirbhíse, seirbhísí teileachumarsáide, lárionaid próiseála sonraí, bainistíocht agus maoirseacht ar sheirbhísí ríomhphoist, seirbhísí sonraí agus guth-líonraí, forbairt ghréasáin, bogearraí a fhorbairt chun sonraí staitistiúla a bhailiú agus bainistíocht ar chúrsaí slándála ríomhaireachta.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, agus céim nó cáilíocht iarchéime más uait teacht isteach ag Grád AD 5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más uait teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Le dul isteach ag Grád AST 3 (leibhéal cúntóra), ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, chomh maith le hoideachas iar-mheánscoile agus cúpla bliain de thaithí ghairmiúil ábhartha (ag brath ar an gcomórtas), é sin nó oideachas meánscoile agus roinnt blianta de thaithí ghairmiúil (ag brath ar an gcomórtas).

D’fhéadfadh sé go mbeadh riachtanais eile i gceist do bhaill foirne ar conradh.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Féach an Lámhleabhar faoi thréimhsí oiliúna san Aontas Eorpach chun eolas breise a fháil faoi thréimhsí oiliúna san aistriúchán.