EPSO

Informācijas tehnoloģijas

Darba apraksts

Informācijas tehnoloģijas (IT) ir ārkārtīgi svarīgas, lai ES iestādes varētu pienācīgi darboties un veikt darbu, kas iespaido miljoniem Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Ja jums ir kvalifikācija informācijas tehnoloģiju jomā, varat kandidēt uz darbu ES iestādēs kā datorsistēmu administrators vai asistents. Darbam informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

Jūsu kā datorsistēmu administratora darbs var būt saistīts ar projektu un procesu vadību, novērošanu un analīzi, tehnisko analīzi un ieteikumu sniegšanu, starpdienestu koordināciju un konsultācijām, telekomunikāciju pakalpojumiem, datu apstrādes centriem, e-pasta pakalpojumu vadību un uzraudzību, balss un datu pārraides tīkla pakalpojumiem, interneta risinājumu izstrādi, statistikas datu vākšanas programmu izstrādi, IT drošības pārvaldi.

Pamatprasmes

Jums ir labi jāpārvalda vismaz 2 Eiropas Savienības valodas, ir jābūt augstākajai izglītībai vai pēcdiploma kvalifikācijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratoriem ar pastāvīgu līgumu) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Lai jūs varētu pieņemt darbā AST 3 pakāpes asistenta darbā, jums ir labi jāpārvalda vismaz 2 Eiropas Savienības valodas un ir jābūt vai nu pēcvidusskolas izglītībai un vismaz dažu gadu profesionālajai pieredzei atkarībā no konkursa, vai vidusskolas izglītībai un vairāku gadu profesionālajai pieredzei atkarībā no konkursa.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet rokasgrāmatu par praksi ES iestādēs.