Technologie informacyjne

Strona główna > Opisy stanowisk > Technologie informacyjne

Opis stanowiska

Informatyka ma kluczowe znaczenie – pomaga zapewnić sprawne funkcjonowanie instytucji europejskich i umożliwia urzędnikom wykonywanie zadań, które mają wpływ na życie milionów Europejczyków. Jeśli masz zawód informatyka, możesz ubiegać się o pracę w instytucjach UE albo w charakterze administratora, albo asystenta. Do pracy w dziedzinie IT i telekomunikacji mogą również zostać zatrudnieni pracownicy kontraktowi.

Zadania informatyków zatrudnionych na stanowisku administratora obejmują zarządzanie projektami i procesami, monitorowanie i analizę, analizę techniczną i doradztwo, koordynację działań różnych działów i konsultacje między działami, zapewnianie usług telekomunikacyjnych, zarządzanie ośrodkami przetwarzania danych, zarządzanie usługami poczty elektronicznej i nadzór nad nimi, zarządzanie sieciami danych i sieciami głosowymi, tworzenie aplikacji internetowych, opracowywanie oprogramowania do gromadzenia danych statystycznych, a także zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć wykształcenie wyższe lub podyplomowe w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Aby ubiegać się o stanowisko asystenta (AST 3), kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE oraz mieć wykształcenie pomaturalne i co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o konkursie bądź też wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, w zależności od konkursu.

W przypadku pracowników kontraktowych wymogi mogą się różnić.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.