Informačné technológie

Domovská stránka > Kariérne profily v EÚ > Informačné technológie

Opis pracovného miesta

Informačné technológie sú kľúčom k riadnemu fungovaniu inštitúcií EÚ a k vykonávaniu práce, ktorá ovplyvňuje životy miliónov Európanov. Ak máte kvalifikáciu v oblasti informačných technológií, môžete sa uchádzať o zamestnanie v inštitúciách EÚ ako administrátor IT alebo ako asistent. Na vykonávanie úloh v oblasti IT a telekomunikácií sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

K vašej práci administrátora IT by mohlo patriť riadenie projektov a procesov, monitorovanie a analýza, technická analýza a poradenstvo, koordinácia jednotlivých útvarov a konzultácie s nimi, telekomunikačné služby, centrá na spracovanie údajov, správa e-mailových služieb, údajov a hlasových sieťových služieb, ako aj dohľad nad nimi, vývoj webu, vývoj softvéru na štatistický zber údajov a správa zabezpečenia IT.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, vysokoškolský titul alebo postgraduálnu kvalifikáciu v oblasti informačných a komunikačných technológií na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Ak chcete pracovať na úrovni triedy AST 3 (asistent), musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a post-sekundárne vzdelanie a aspoň niekoľkoročnú odbornú prax v závislosti od výberového konania alebo sekundárne vzdelanie a niekoľko rokov odbornej praxe v závislosti od výberového konania.

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.