Informacijska tehnologija

Domača stran > Poklicne poti v EU > Informacijska tehnologija

Opis dela

Informacijska tehnologija je ključnega pomena za dobro delovanje institucij EU in opravljanje dela, ki zadeva življenje milijonov Evropejcev. Če imate izobrazbo s področja informacijske tehnologije, se v institucijah EU lahko zaposlite kot upravni ali kot strokovno-tehnični uslužbenec za informacijsko tehnologijo. Institucije EU na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij zaposlujejo tudi pogodbeno osebje.

Delo upravnega uslužbenca za informacijsko tehnologijo obsega vodenje, spremljanje in analiziranje projektov in procesov, tehnično analiziranje in svetovanje, koordiniranje in posvetovanje med službami, telekomunikacijske storitve, obdelavo podatkov, upravljanje storitev elektronske pošte ter storitev podatkovnih in govornih omrežij, oblikovanje in izdelovanje spletnih strani, razvijanje programske opreme za zbiranje statističnih podatkov in skrb za informacijsko varnost.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti dodiplomsko ali podiplomsko izobrazbo s področja informacijske in komunikacijske tehnologije za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Za zaposlitev v razredu AST 3 (strokovno-tehnični uslužbenec) je treba dobro obvladati najmanj 2 jezika EU in imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo in najmanj nekaj let delovnih izkušenj (odvisno od natečaja) bodisi srednješolsko izobrazbo in več let delovnih izkušenj (odvisno od natečaja).

Za zaposlitev pogodbenega osebja lahko veljajo drugačne zahteve in pogoji.

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.