Езици

Отличното владеене на европейски езици може да отвори много врати в институциите на ЕС. В зависимост от вашите умения можете да кандидатствате за работа като писмен преводач, устен преводач, коректор или юрист-лингвист. Въпреки че за повечето позиции е необходимо да издържите конкурс на общо основание, в някои случаи е възможно да кандидатствате за срочен договор, за работа на свободна практика или за стаж.

Длъжностна характеристика

Службата за устни преводи на европейските институции е най-голямата в света. Нейните конферентни преводачи се грижат обсъжданията по време на заседания да се предават правилно на определен официален език на ЕС чрез симултанен или консекутивен превод. Устните преводачи на ЕС работят в стимулираща, мултикултурна среда и трябва да умеят да комуникират ефективно, да разбират различни и често сложни въпроси, да реагират и да се приспособяват бързо към променящите се обстоятелства, да работят под напрежение самостоятелно или в екип.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един език на ЕС и да имате задълбочени познания по поне 2 други езика, подходяща квалификация или висше образование по конферентен превод и една година професионален опит като конферентен преводач (степен AD 5). Ако имате няколко години подходящ опит, можете да се присъедините към нас на по-висока степен (степен AD 7).

При процедурата за подбор акцентът ще е върху вашите умения за устен превод, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в институциите на ЕС. Уменията за устен превод се оценяват въз основа на тестове по симултанен и консекутивен превод на избраните от вас езици. Научете повече за процедурата за подбор в раздел Кандидатстване на нашия уебсайт. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте страницата Възможности за работа, за да разберете какви езикови умения търсим тази година.

Устни преводачи на свободна практика също могат да бъдат наемани, за да работят наред с щатните преводачи по време на заседания, за които преводът се осигурява от службите за устен превод на европейските институции. За устните преводачи на свободна практика няма условие за гражданство и всички езици могат да бъдат взети под внимание.

Условията за работа като устен преводач на свободна практика, акредитиран към Европейската комисия, Европейския парламент и Съда на ЕС, ще намерите в Устни преводи за Европа.

За повече информация относно стажовете за устни преводачи можете да видите и нашата страница за стажовете.

Длъжностна характеристика

Под ръководството на други служители коректорите в Службата за публикации проверяват текстове за публикуване на родния си език. Това включва подготовка на текстовете по отношение на стила и типографията, проверка на коректури, предаване на одобрението за печат, участие в оформянето на публикации и подпомагане на организирането и наблюдението на процеса на изготвяне на публикациите.

Коректорите (езиковите редактори) в Съда помагат при подготовката на текстове, които ще се публикуват в Сборника съдебна практика. Това включва езикова проверка и редакция на документи за публикуване, сравняване на текстове с оригиналите, които обикновено са на френски език, проверка за спазване на стилистичните особености и правила, предпечатна подготовка на Сборника съдебна практика и типографско оформление на текстовете.

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един език на ЕС и да имате задълбочени познания по още един. За Съда на ЕС трябва да имате поне пасивни познания по френски език плюс образование след завършено средно образование и няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса или средно образование и няколко години професионален опит в зависимост от конкурса.

При процедурата за подбор акцентът е върху вашите коректорски умения, които се оценяват въз основа на практически тестове, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в институциите на ЕС.

Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.

Процедури за подбор на коректори/езикови редактори могат да започнат по всяко време на годината, въпреки че най-често се обявяват през пролетта или есента. Вижте обявленията на нашата начална страница, за да разберете коректори с какви езикови умения търсим през тази година.

Длъжностна характеристика

Със своята работа в сложна, мултикултурна среда писмените преводачи в различните институции и органи на ЕС помагат на 500 млн. европейци в отделните държави от Съюза да разбират неговите политики. Те трябва да спазват строги крайни срокове и работата им може да включва превод на широк спектър от политически, правни, финансови, научни и технически текстове, както и предоставяне на езикови консултации на колеги.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един език на ЕС, да имате задълбочени познания по поне 2 други езика и да сте завършили висше образование. При процедурата за подбор акцентът ще е върху вашите езикови познания и преводачески умения, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в институциите на ЕС. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Конкурси за писмени преводачи обикновено се обявяват през лятото на всяка година (юни/юли). Вижте обявленията на нашата начална страница, за да разберете преводачи с какви езикови умения търсим през тази година.

Писмени преводачи могат да бъдат ангажирани и като договорно наети служители за определен срок.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация за стажовете за писмени преводачи.

Длъжностна характеристика

Юрист-лингвистите на ЕС се грижат за това цялото ново законодателство да има едно и също значение на езиците на всички страни от Съюза. За тази длъжност се търсят способни юристи, които имат отлични езикови умения и опит със съставянето, превода, проверката или редактирането на правни текстове. Юрист-лингвистите трябва да могат точно да определят това, което законодателството на ЕС има за цел да изрази, и да умеят да го предадат максимално точно на своя собствен език.

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един език на ЕС, да имате задълбочени познания по поне 2 други езика и да сте завършили висше юридическо образование. Предишен опит в превода на правни текстове и владеенето на повече езици са предимство.

При процедурата за подбор на юрист-лингвисти акцентът е върху вашите правни и езикови познания и преводачески умения, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в институциите на ЕС. Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.

Процедурите за подбор на юрист-лингвисти могат да започнат по всяко време на годината, въпреки че най-често се обявяват през пролетта или есента. Вижте обявленията на нашата начална страница, за да разберете коректори с какви езикови умения търсим през тази година. 

Посетете и уебсайта на Съда на ЕС, за да видите какви са възможностите за срочни договори.