Sprog

God beherskelse af europæiske sprog kan åbne mange døre i EU's institutioner. Alt efter dine kompetencer kan du søge job som enten oversætter, tolk, korrekturlæser eller juristlingvist. Ansættelse i de fleste stillinger sker gennem åbne udvælgelsesprøver, men i nogle tilfælde er det også muligt at søge om en stilling som kontraktansat, freelancer eller praktikant.

Jobbeskrivelse

EU's juristlingvister sikrer, at al ny lovgivning har samme betydning på alle europæiske sprog. Jobbet kræver dygtige jurister med fremragende sproglige færdigheder, som har erfaring inden for udarbejdelse eller oversættelse, korrekturlæsning og redigering af juridiske tekster. Juristlingvister skal kunne forstå præcis, hvad bestemt EU-lovgivning skal udtrykke, og overføre denne betydning nøjagtigt til deres eget modersmål.

Nøglekvalifikationer

Du skal have fuld beherskelse af ét EU-sprog og  indgående kendskab til mindst 2 andre samt en juragrad. Forudgående erfaring med oversættelse af juridiske tekster og yderligere sprogkundskaber er en fordel.

Udvælgelsesproceduren for juristlingvister fokuserer på din juridiske og sproglige indsigt og evne til at oversætte samt på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Læs mere omudvælgelsesproceduren. Måske kan vores testeksempler  være nyttige.

Udvælgelsen af juristlingvister kan begynde når som helst på året, men ofte offentliggøres proceduren enten om foråret eller om efteråret. Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år. 

Se også Domstolens website, hvis du vil vide mere om mulighederne for at arbejde på midlertidig kontrakt.

Jobbeskrivelse

EU-institutionernes tolketjeneste er verdens største af sin slags – dens konferencetolke sørger for, at diskussionerne under møder tolkes korrekt til et af EU's officielle sprog ved hjælp af enten simultan- eller konsekutivtolkning. EU's tolke arbejder i et stimulerende, multikulturelt miljø og skal være i stand til at kommunikere effektivt, forstå forskelligartede og ofte komplicerede emner, være hurtige til at reagere på og tilpasse sig skiftende omstændigheder og arbejde under pres både selvstændigt og som del af et team.

 

Nøglekvalifikationer

Du skal beherske ét EU-sprog fuldstændigt og have indgående kendskab til mindst to andre samt relevante kvalifikationer inden for konferencetolkning eller en videregående uddannelse plus ét års erhvervserfaring som konferencetolk (lønklasse AD 5) eller flere års relevant erfaring for at blive ansat i en højere lønklasse (lønklasse AD 7).

Udvælgelsesproceduren for konferencetolke fokuserer på dine færdigheder som tolk og på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Dine tolkefærdigheder bliver vurderet på baggrund af øvelser inden for simultan- og konsekutivtolkning på dine valgte sprog. Find ud af mere om udvælgelsesproceduren på siden Sådan søger du. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

Se, hvilke sprog vi søger efter i år under Jobmuligheder.

Freelancetolke kan også blive ansat til at arbejde sammen med den faste tolkestab ved de møder, der benytter EU-institutionernes tolketjeneste. Der er ikke noget nationalitetskrav for freelancetolke, og alle sprog kan komme i betragtning.

Hvis du vil være freelancetolk for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet eller EU-Domstolen, kan du se websitet om tolkning for Europa.

Se vores side om praktikophold, hvis du vil vide mere om praktikophold for tolke.

Jobbeskrivelse

Korrekturlæsere på publikationskontoret arbejder under tilsyn og skal kunne læse korrektur på tekster på deres modersmål. Det omfatter forberedelse af tekster med hensyn til stil og typografi, korrekturlæsning af prøvetryk, afgivelse af ordren "godkendt til trykning", deltagelse af udformning af publikationer og organisering af overvågning af produktionsprocesser i forbindelse med offentliggørelse.

Korrekturlæsere (sprogrevisorer) ved Domstolen assisterer ved forberedelsen af tekster, der skal offentliggøres i Domstolens rapporter. Det omfatter sproglig kontrol og redigering af dokumenter til offentliggørelse, kontrol af tekster på baggrund af originalerne, som normalt er affattet på fransk, kontrol af overholdelsen af retningslinjer og regler vedrørende stil og forberedelse af Domstolens rapporter til trykning samt færdiggørelse af tekster med henblik på typografi.

Nøglekvalifikationer

Du skal have fuld beherskelse af ét EU-sprog og indgående kendskab et andet sprog. For at blive ansat ved Domstolen skal du have mindst et passivt kendskab til fransk samt enten en postgymnasial uddannelse og et par års relevant erhvervserfaring afhængig af udvælgelsesprøven eller en gymnasial uddannelse og adskillige års erhvervserfaring afhængig af udvælgelsesprøven.

Udvælgelsesproceduren fokuserer på dine evner som korrekturlæser, der bliver vurderet gennem praktiske prøver i korrekturlæsning, og de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have.

Læs mere omudvælgelsesproceduren. Måske kan vores testeksempler  være nyttige.

Udvælgelsen af korrekturlæsere/sprogrevisorer kan begynde når som helst på året, men ofte offentliggøres proceduren enten om foråret eller om efteråret. Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

Jobbeskrivelse

Oversættere i de forskellige EU-institutioner og -organer arbejder i et udfordrende, flersproget miljø og hjælper 500 millioner europæere i forskellige EU-lande med at forstå EU's politikker. De arbejder med strenge tidsfrister og oversætter politiske, juridiske, økonomiske, videnskabelige og tekniske tekster samt tilbyder forskellige former for sproglig rådgivning af andre kolleger.

 

Nøglekvalifikationer

Du skal have fuld beherskelse af ét EU-sprog og indgående kendskab til mindst to andre samt en videregående uddannelse. Udvælgelsesproceduren for oversættere fokuserer på dine sprogfærdigheder og evne til at oversætte samt på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

Vi begynder udvælgelsen af oversættere en gang om året, normalt om sommeren (juni/juli). Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

Oversættere kan også ansættes som på kontrakt for en bestemt periode.

 

Se også vores side om praktikophold.