Keeled

Euroopa Liidu ametlike keelte täiuslik valdamine avab ELi institutsioonides mitmeid uksi. Sõltuvalt oma pädevusest võite kandideerida tõlkija, suulise tõlgi, korrektori või õiguskeele eksperdi ametikohale. Kuigi enamik ametikohti täidetakse avatud konkursside raames, on mõnel juhul võimalik kandideerida tähtajalise lepinguga töötajaks, vabakutseliseks või praktikandiks.

Ametiülesannete kirjeldus

ELi institutsioonide suulise tõlke talitus on suurim maailmas – konverentsitõlgid tagavad, et koosolekutel toimuvad arutelud tõlgitakse nõuetekohaselt ELi ametlikku keelde, kasutades kas sünkroon- või järeltõlget. ELi konverentsitõlgid töötavad inspireerivas ja multikultuurses keskkonnas ning peavad vabalt suhtlema, mõistma erinevaid ja sageli keerukaid teemasid, reageerima muutuvale olukorrale ja sellega kiiresti kohanema ning töötama ajalise surve all nii iseseisvalt kui ka rühma liikmena.

 

Põhipädevused

Peate laitmatult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kahte. Samuti peab teil olema konverentsitõlgi kvalifikatsioon või kraad ja üheaastane erialane töökogemus konverentsitõlgina (palgaaste AD 5); või pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Konverentsitõlkide valikumenetluse puhul keskendutakse teie suulise tõlke oskustele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Suulise tõlke oskusi hinnatakse sageli sünkroon- ja järeltõlke harjutuste abil (teie poolt valitud keeles). Lisateavet valikumenetluse kohta leiate meie lehelt Kuidas kandideerida? Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Tutvuge meie töövõimaluste lehega, et teada saada, milliste keelte oskajate leidmisest oleme sel aastal huvitatud.

Lisaks koosseisulistele tõlkidele võidakse Euroopa Liidu institutsioonide suulise tõlke teenistuste teenustega hõlmatud koosolekuteks tööle värvata ka vabakutselisi tõlke. Vabakutseliste tõlkide puhul kodakondsuse nõue puudub ja arvesse võidakse võtta kõiki keeli.

Vabakutselise suulise tõlgina Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi või Euroopa Kohtu juures akrediteeringu saamiseks vaadake palun jaotist Suuline tõlge Euroopa heaks.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.

Ametijuhend

Töötades juhendaja käe all, peavad väljaannete talituses töötavad korrektorid tegema korrektuuri oma emakeelsetele käsikirjadele. See hõlmab käsikirjades leiduvate stiili- ja trükivigade parandamist, väljatrükkidele korrektuuri tegemist, teksti trükikõlblikuks tunnistamist ja väljaannete kujundamist ning avaldamisega seotud tootmisprotsesside korraldamisele ja jälgimisele kaasaaitamist.

Euroopa Kohtu korrektorid (keeletoimetajad) aitavad koostada kohtulahendites avaldatavaid tekste. See hõlmab avaldamisele kuuluvate dokumentide keelelist kontrolli ja toimetamist, tekstide võrdlemist originaalidega, mis tavaliselt on prantsuse keeles, stiilinõuete ja eeskirjade järgimise kontrollimist, kohtulahendite ettevalmistamist trükiks ja tekstides leiduvate trükivigade parandamist.

Põhipädevused

Peate laitmatult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja väga heal tasemel veel ühte. Euroopa Kohtus töötamiseks peate prantsuse keelest vähemalt aru saama ning omama kas keskharidusjärgset haridust ja mõneaastast erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist) või keskharidust ja pikaajalist erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist).

Valikumenetluses keskendutakse teie kui korrektori oskustele, mida hinnatakse vastavate praktiliste testide abil. Samuti hinnatakse teie tulemusi nende põhipädevuste alal, mida nõutakse kõigilt ELi ametnikelt.

Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.

Korrektori/keeletoimetaja valikumenetlusi võidakse välja kuulutada kogu aasta vältel, kuigi tavaliselt tehakse seda kas kevadel või sügisel. Vaadake meie kodulehte, et teada saada, milliste keelte oskajate leidmisest oleme konkreetsel aastal huvitatud.

Ametijuhend

Õiguskeele eksperdid tagavad selle, et uutel õigusaktidel oleks igas Euroopa Liidu keeles sama tähendus. Selle töö jaoks on vaja pädevaid juriste, kellel oleks silmapaistev keeleoskus ning õigustekstide koostamise või tõlkimise, kontrollimise või toimetamise kogemus. Õiguskeele eksperdid peavad suutma täpselt aru saada, mida ELi õigusaktidega soovitakse saavutada, ning edastama selle õigesti oma emakeeles.

Põhipädevused

Peate laitmatult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kahte ning omama kraadi õigusteaduses. Kasuks tuleb varasem õigustekstide tõlkimise kogemus ja lisakeelte oskus.

Õiguskeele ekspertide valikumenetluse puhul keskendutakse teie õigusalastele teadmistele ja keeleoskusele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.

Õiguskeele ekspertide valikumenetlusi võidakse välja kuulutada kogu aasta vältel, kuigi tavaliselt tehakse seda kas kevadel või sügisel. Vaadake meie kodulehte, et teada saada, milliste keelte oskajate leidmisest oleme konkreetsel aastal huvitatud. 

Ajutiste töövõimalustega tutvumiseks vaadake ka Euroopa Kohtu veebisaiti

Ametijuhend

ELi institutsioonide ja asutuste tõlkijad, kes töötavad väljakutseid esitavas mitmekultuurilises keskkonnas, aitavad ligikaudu 500 miljonil eurooplasel erinevates ELi liikmesriikides ELi poliitikast aru saada. Rangete tähtaegadega töö võib hõlmata mitmekülgsete poliitiliste, õigus-, finants-, teadus- ja tehniliste tekstide tõlkimist ning lingvistilise nõu andmist kolleegidele.

 

Põhipädevused

Peate laitmatult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kahte ning omama kraadi mis tahes valdkonnas. Tõlkijate valikumenetluse puhul keskendutakse teie keele- ja tõlkimisoskusele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Tõlkijate valikumenetlused kuulutatakse tavaliselt välja iga aasta suvel (juuni/juuli). Vaadake meie kodulehte, et teada saada, milliste keelte oskajate leidmisest oleme konkreetsel aastal huvitatud.

Tõlkijaid võib tööle võtta ka lepinguliste töötajatena tähtajalise lepingu alusel.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.