Jezici

Izvrsno poznavanje europskih jezika otvorit će vam mnoga vrata u institucijama EU-a. Ovisno o svojim kompetencijama, možete se prijaviti za radno mjesto pismenog prevoditelja, usmenog prevoditelja, korektora ili pravnika lingvista. Iako se mnogi poslovi dobivaju putem javnog natječaja, ponekad je moguća prijava za posao na određeno vrijeme, radno mjesto vanjskog suradnika ili pripravnički staž.

Opis radnog mjesta

Služba za usmeno prevođenje institucija EU-a najveća je na svijetu. Njezini konferencijski prevoditelji simultano ili konsekutivno prevode rasprave na sastancima na sve službene jezike EU-a. Usmeni prevoditelji EU-a rade u poticajnoj multikulturnoj sredini. Moraju biti sposobni raditi samostalno i u timu, učinkovito komunicirati, razumjeti raznovrsne i često složene teme, brzo reagirati, raditi pod pritiskom te se neprestano prilagođavati novim radnim okolnostima.

 

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim od službenih jezika EU-a i temeljito znati najmanje dva druga službena jezika EU-a. Morate imati odgovarajuće kvalifikacije odnosno diplomu iz konferencijskog prevođenja te jednogodišnje iskustvo u radu kao konferencijski prevoditelj (za razred AD 5) ili višegodišnje relevantno iskustvo ako nam se želite pridružiti na višoj razini (u razredu AD 7).

Postupak odabira konferencijskih prevoditelja usredotočen je na vještine usmenog prevođenja te osnovne kompetencije koje se zahtijevaju od službenika EU-a. Vještine usmenog prevođenja procjenjuju se na temelju provjera simultanog i konsekutivnog prevođenja na odabranim jezicima kandidata. Na našoj stranici Kako se prijaviti? saznat ćete više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Na našoj stranici o slobodnim radnim mjestima vidjet ćete koji se jezici traže ove godine.

Pored stalno zaposlenih usmenih prevoditelja, na sastancima na kojima rade službe za usmeno prevođenje Europskih institucija mogu raditi i usmeni prevoditelji vanjski suradnici. Za usmene prevoditelje vanjske suradnike ne postoji zahtjev u pogledu državljanstva i u obzir dolaze svi jezici.

Ako želite postati usmeni prevoditelj vanjski suradnik za Europsku komisiju, Europski parlament ili Sud Europske unije, proučite stranicu Usmeno prevođenje za Europu.

Dodatne informacije o pripravništvu na radnome mjestu konferencijskog prevoditelja pronaći ćete na našoj stranici o pripravničkom stažiranju.

Opis radnog mjesta

Korektori rade pod nadzorom u uredu za publikacije gdje ispravljaju tekstove na materinskom jeziku. Njihov posao obuhvaća pripremu tekstova u pogledu stila i tipografije, ispravljanje tiskarskih pogrešaka, davanje odobrenja za tisak, sudjelovanje u dizajnu publikacija, pomoć u organizaciji i praćenju postupaka proizvodnje uključenih u objavljivanje.

Korektori (redaktori) na Sudu Europske unije pomažu pri pripremi tekstova za objavu u izvješćima suda. Njihov posao obuhvaća jezičnu provjeru i uređivanje dokumenata za objavu, provjeru prevedenih i izvornih tekstova koji su obično na francuskom jeziku, provjeru usklađenosti sa stilskim načelima i pravilima, pripremu sudskih izvješća za tiskanje i dovršavanje tekstova u pogledu tipografije.

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati još jednim europskim jezikom. Da biste se zaposlili na Sudu Europske unije, morate barem pasivno poznavati francuski jezik te imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje i nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o pojedinom natječaju ili srednjoškolsko obrazovanje i najmanje nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o pojedinom natječaju.

Postupak odabira usredotočen je na vještine korekture, koje se procjenjuju na temelju praktičnog ispita iz korekture te na osnovne sposobnosti koje se zahtijevaju od svih dužnosnika EU-a.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Odabir korektora/redaktora može se održati bilo kad tijekom godine, iako se natječaji obično objavljuju u proljeće ili jesen. Proučite našu početnu stranicu na kojoj ćete pronaći obavijest o jezicima koje tražimo ove godine.

Opis radnog mjesta

Pismeni prevoditelji u različitim institucijama i tijelima EU-a koji rade u izazovnom, multikulturalnom okruženju omogućuju da 500 milijuna Europljana u različitim državama Europske unije razumije politike EU-a. Uz poštovanje strogih rokova, ovaj posao uključuje prevođenje niza političkih, pravnih, financijskih, znanstvenih i tehničkih tekstova te pružanje niza jezičnih savjeta kolegama.

 

Potrebne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati najmanje još dvama jezicima te imati diplomu iz bilo kojeg područja. Postupak odabira pismenih prevoditelja bit će usredotočen na jezično znanje i prevoditeljske vještine te osnovne sposobnosti koje se zahtijevaju od dužnosnika EU-a. Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Natječaji za pismene prevoditelje obično se objavljuju svake godine u ljeto (lipanj/srpanj). Proučite našu početnu stranicu na kojoj ćete pronaći obavijest o jezicima koje tražimo ove godine.

Prevoditelji mogu biti zaposleni i kao ugovorno osoblje na određeno razdoblje.

 

Za više informacija o pripravničkom stažu posjetite našu stranicu posvećenu tome.

Opis radnog mjesta

Pravnici lingvisti EU-a osiguravaju da svi novi zakoni imaju isto značenje na svakom europskom jeziku. Posao pravnika lingvista mogu dobiti jedino sposobni pravnici s izvrsnim jezičnim sposobnostima, koji imaju iskustva u sastavljanju ili prevođenju, provjeri ili reviziji pravnih tekstova. Pravnici lingvisti moraju moći jasno razlikovati što zakoni EU-a trebaju značiti i vjerno to prenijeti u svoj materinski jezik.

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati još najmanje dvama jezicima te biti diplomirani pravnik. Prednost su iskustvo u prevođenju pravnih tekstova i znanje dodatnih jezika.

Postupak odabira pravnika lingvista bit će usredotočen na pravno i jezično znanje i prevoditeljske vještine te osnovne sposobnosti koje se zahtijevaju od dužnosnika EU-a. Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Odabir pravnika lingvista može se pokrenuti bilo kad tijekom godine, iako se natječaji obično objavljuju u proljeće ili jesen. Proučite našu početnu stranicu  na kojoj ćete pronaći obavijest o jezicima koje tražimo ove godine. 

Na web-mjestu Suda Europske unije potražite objave privremenih radnih mjesta.