Kalbos

Puikios Europos Sąjungos kalbų žinios atvers daugelį ES institucijų durų. Priklausomai nuo jūsų kompetencijos, galite pretenduoti į vertėjo raštu, vertėjo žodžiu, korektoriaus arba teisininko lingvisto darbo vietą. Nors į daugumą darbo vietų patenkama atviro konkurso būdu, kai kuriais atvejais galima pretenduoti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį, laisvai samdomo darbuotojo arba stažuotojo darbo vietą.

Pareigybės aprašas

ES institucijų vertimo žodžiu tarnyba yra didžiausia pasaulyje. Joje dirbantys konferencijų vertėjai žodžiu, versdami sinchroniškai arba nuosekliai, užtikrina, kad per posėdžius vykstančios diskusijos būtų teisingai išverstos į oficialiąsias ES kalbas. ES vertėjai žodžiu dirba dinamiškoje daugiakultūrėje aplinkoje. Jie turi gebėti veiksmingai bendrauti, suvokti įvairius ir neretai sudėtingus klausimus, greitai reaguoti ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, dirbti esant įtampai tiek savarankiškai, tiek ir komandoje.

 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos oficialiąją kalbą ir gerai mokėti bent 2 kitas bei turėti atitinkamą konferencijų vertimo žodžiu kvalifikaciją arba konferencijų vertėjo žodžiu diplomą ir vienų metų tokio darbo patirtį (suteikiama kategorija AD 5), o tam, kad jums būtų galima suteikti aukštesnę kategoriją (AD 7), būtina kelerių metų atitinkama darbo patirtis.

Per konferencijų vertėjų žodžiu atranką daugiausia dėmesio skiriama vertimo žodžiu gebėjimams ir bazinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Vertimo žodžiu gebėjimai vertinami atsižvelgiant į sinchroninio ir nuosekliojo vertimo iš jūsų pasirinktų kalbų užduočių rezultatus. Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą pateikiama puslapyje Kaip teikti paraiškas. Taip pat galite susipažinti su testų pavyzdžiais.

Susipažinkite su siūlomomis darbo galimybėmis ir sužinokite, kokių kalbų vertėjų ieškome šiais metais.

Dirbti kartu su Europos institucijų vertimo žodžiu tarnybų vertėjais per posėdžius taip pat gali būti pasitelkiami laisvai samdomi vertėjai žodžiu. Laisvai samdomiems vertėjams žodžiu netaikomi jokie pilietybės reikalavimai, be to, gali būti reikalingi įvairiausių kalbų vertėjai.

Jei norite dirbti Europos Komisijoje, Europos Parlamente, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme akredituotu laisvai samdomu vertėju žodžiu, informacijos ieškokite skyrelyje Vertimas žodžiu Europoje.

Daugiau informacijos apie vertėjų žodžiu stažuotes taip pat galima rasti mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.

Pareigybės aprašas

Leidinių biuro korektoriai atlieka jų gimtąja kalba parengtų tekstų korektūrą, jų darbas prižiūrimas. Jie koreguoja tekstų stilių ir taiso rašybos klaidas, tikrina puslapių maketus, patvirtina teksto parengtį spaudai, dalyvauja maketuojant leidinius, padeda organizuoti ir stebėti praktinius leidybos procesus.

Teisingumo Teismo korektoriai (kalbos redaktoriai) padeda rengti Teismo praktikos rinkinyje skelbiamus tekstus. Jie tikrina skelbti rengiamų dokumentų kalbą, juos redaguoja, lygina leidinio ir originalo (kuris paprastai būna parengtas prancūzų kalba) tekstus, tikrina, ar laikomasi stilistikos susitarimų ir taisyklių, rengia spaudai Teismo praktikos rinkinį ir patikrina galutinį tekstų apipavidalinimą prieš spausdinimą.

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti dar vieną kalbą. Jeigu norite dirbti Teisingumo Teisme, turite turėti bent pasyvių prancūzų kalbos žinių ir arba aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą bei dvejų metų atitinkamo darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų, arba vidurinį išsilavinimą ir kelerių metų darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų.

Per atranką daugiausia dėmesio skiriama korektoriaus gebėjimams, vertinamiems atsižvelgiant į praktinių korektūros testų rezultatus, ir bazinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Korektorių ir kalbos redaktorių atrankos gali būti pradėtos bet kuriuo metų laikotarpiu, bet apie jas dažniausiai skelbiama pavasarį arba rudenį. Mūsų svetainės pradžios puslapyje ieškokite skelbimų apie tai, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

Pareigybės aprašas

ES institucijų teisininkai lingvistai užtikrina, kad visų naujų teisės aktų prasmė kiekviena Europos Sąjungos kalba būtų vienoda. Tokiam darbui reikia kompetentingų teisininkų, kurių kalbų žinios būtų puikios ir kurie turėtų teisinių tekstų rengimo, vertimo, tikrinimo ar peržiūrėjimo patirties. Teisininkai lingvistai turi sugebėti aiškiai suprasti ES teisės aktų paskirtį ir tiksliai perteikti tai savo gimtąja kalba.

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas bei turėti teisininko diplomą. Ankstesnė teisinių tekstų vertimo patirtis ir dar kitų kalbų mokėjimas yra privalumas.

Per teisininkų lingvistų atranką daugiausia dėmesio skiriama teisės ir kalbų žinioms, vertimo raštu gebėjimams ir bazinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Teisininkų lingvistų atrankos gali būti pradėtos bet kuriuo metų laikotarpiu, bet dažniausiai apie jas skelbiama pavasarį arba rudenį. Mūsų svetainės pradžios puslapyje ieškokite skelbimų apie tai, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome. 

Taip pat susipažinkite su Teisingumo Teismo svetainėje pateikiama informacija apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis.

Pareigybės aprašas

Įvairių ES institucijų ir įstaigų vertėjai raštu, dirbantys sudėtingoje daugiakultūrėje aplinkoje, padeda 500 mln. europiečių įvairiose ES šalyse suprasti ES politiką. Vertėjams raštu užduotis tenka atlikti iki griežtai nustatyto termino, jie verčia pačius įvairiausius politinius, teisinius, finansinius, mokslinius ir techninius tekstus bei konsultuoja kolegas įvairiais kalbos klausimais.

 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas bei turėti bet kurio dalyko diplomą. Per vertėjų raštu atranką daugiausia dėmesio bus skiriama jūsų kalbų žinioms, vertimo raštu gebėjimams ir bazinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Vertėjų raštu atranka paprastai pradedama kiekvieną vasarą (birželio–liepos mėn.). Mūsų svetainės pradžios puslapyje ieškokite skelbimų apie tai, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

Vertėjai raštu gali būti įdarbinami ir kaip sutartininkai ribotam laikotarpiui.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.