Il-lingwi

Għarfien eċċellenti ta’ lingwa Ewropea tiftaħlek ħafna bibien fl-istituzzjonijiet tal-UE. Skont xi nhuma l-kompetenzi tiegħek, tista’ tapplika għal pożizzjoni bħala traduttur, interpretu, qarrejj tal-provi, jew lingwista. Għalkemm ħafna mill-postijiet jinkisbu permezz ta’ kompetizzjoni miftuħa, huwa possibbli f’ċerti każijiet li tapplika għal kuntratt b’terminu fiss, freelance jew traineeship.

Deskrizzjoni tal-impjieg

L-avukati lingwisti tal-UE jiżguraw li l-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha jkollha l-istess tifsira f'kull lingwa Ewropea. Ix-xogħol jeħtieġ avukati kapaċi b'abilitajiet lingwistiċi straordinarji, li għandhom esperjenza fl-abbozzar jew fit-traduzzjoni, fil-verifika jew fir-reviżjoni ta' testi legali. L-avukati lingwisti jridu jkunu kapaċi jagħrfu bi preċiżjoni x'intenzjoni għandha twassal il-leġiżlazzjoni tal-UE, u jirreflettu dik l-intenzjoni b'lealtà fil-lingwa nattiva tagħhom.

Kwalifiki Importanti

Irid ikollok għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta' 2 oħra u lawrja fil-liġi. Esperjenza preċedenti fit-traduzzjoni ta' testi legali u lingwi addizzjonali huma meqjusin ta' vantaġġ.

Il-proċedura tal-għażla għall-avukati lingwisti tiffoka fuq l-għarfien legali u lingwistiku tiegħek u l-ħiliet tat-traduzzjoni kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

L-għażliet għall-avukat lingwista jistgħu jitnedew fi kwalunkwe ħin matul is-sena, għalkemm il-pubblikazzjoni għandha t-tendenza li tkun jew fir-rebbiegħa inkella fil-ħarifa. Iċċekkja l-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti. 

Ara wkoll is-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja għal opportunitajiet ta' kuntratti temporanji.

Deskrizzjoni tal-Impjieg

Is-servizz ta' interpreti tal-istituzzjonijiet tal-UE hu l-akbar wieħed fid-dinja - l-interpreti tal-konferenzi tiegħu jiżguraw li d-diskussjonijiet li jsiru fil-laqgħat jiġu interpretati b'mod korrett b'lingwa uffiċjali tal-UE, billi jużaw interpretazzjoni simultanja jew konsekuttiva. L-interpreti tal-UE jaħdmu f’ambjent stimolanti u multikulturali u jridu jkunu kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv, jifhmu kwistjonijiet varjati u spiss kumplessi, jirreaġixxu u jadattaw b’ħeffa għal ċirkustanzi li jinbidlu, jaħdmu taħt pressjoni, b’mod indipendenti u bħala parti minn tim.

 

Kwalifiki Importanti

Irid ikollok għarfien perfett ta’ waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien tajjeb mill-anqas ta’ 2 oħra u kwalifika xierqa fl-interpretar tal-konferenzi jew lawrja apparti minn sena ta’ esperjenza professjonali bħala interpretu fil-konferenzi (Grad AD 5), jew bosta snin ta’ esperjenza rilevanti, biex tingħaqad magħna f’livell aktar għoli (Grad AD 7).

Il-proċedura tal-għażla għall-interpreti tal-konferenzi tiffoka fuq il-ħiliet tal-interpretazzjoni tiegħek, kif ukoll fuq il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Ħiliet ta’ interpretazzjoni huma vvalutati abbażi ta’ eżerċizzji ta’ interpretazzjoni simultanja u konsekuttiva fil-lingwi magħżulin minnek. Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni fil-paġna tagħna Kif tapplika. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

Iċċekkja l-opportunitajiet ta’ impjiegi tagħna biex tara liema lingwi qed infittxu għal din is-sena.

Interpreti freelance jistgħu wkoll jiġu impjegati biex jaħdmu flimkien ma’ interpreti li jagħmlu parti mill-persunal f’laqgħat li jingħataw servizz mis-servizzi ta’ interpretazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. M’hemm ebda rekwiżit ta’ nazzjonalità għall-interpreti freelance u jistgħu jitqiesu l-lingwi kollha.

Biex issir interpretu freelance mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jew il-Qorti tal-Ġustizzja, jekk jogħġbok ara Interpreting for Europe.

Tista’ tara wkoll il-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships għall-interpreti.

Deskrizzjoni tal-impjieg

Filwaqt li jaħdmu taħt superviżjoni, il-qarrejja tal-provi fl-uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet huma mistennija jikkoreġu manuskritti fil-lingwa nattiva tagħhom. Dan jinkludi t-tħejjija ta’ manuskritti f’termini ta’ stil u tipografija, korrezzjoni tal-verżjoni aħħarija għall-istampar, l-għoti tal-ordni “għadda għall-istampar”, parteċipazzjoni fit-tfassil tal-pubblikazzjonijiet, u għajnuna fl-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi tal-produzzjoni involuti fil-pubblikazzjoni.

Il-qarrejja tal-provi (edituri tal-lingwi) fil-Qorti tal-Ġustizzja jassistu fit-tħejjija tat-testi li jridu jiġu ppubblikati fir-Rapporti tal-Qorti. Dan jinvolvi l-verifika u l-editjar lingwistiċi ta’ dokumenti għall-pubblikazzjoni, il-verifika ta’ testi mal-oriġinali, li ġeneralment ikunu bil-Franċiż, il-verifika għal konformità mal-konvenzjonijiet u r-regoli tal-istil, it-tħejjija tal-kwistjonijiet tar-Rapporti tal-Qorti għall-istampar u l-finalizzazzjoni ta’ testi f’termini tipografiċi.

Kwalifiki Importanti

Għandu jkollok għarfien perfett ta’ waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond ta’ oħra. Għall-Qorti tal-Ġustizzja, għall-inqas irid ikollok għarfien passiv tal-Franċiż kif ukoll edukazzjoni postsekondarja u ftit snin ta’ esperjenza professjonali rilevanti skont il-kompetizzjoni, jew edukazzjoni sekondarja u diversi snin ta’ esperjenza professjonali skont il-kompetizzjoni.

Il-proċedura tal-għażla tiffoka fuq il-ħiliet ta’ qari tal-provi tiegħek, ivvalutati abbażi ta’ testijiet tal-qari tal-provi prattiċi, kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa mill-uffiċċjali kollha tal-UE.

Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista’ ssib utli wkoll it-testijiet kampjun tagħna.

L-għażliet għall-qarrejja tal-provi/edituri tal-lingwa jistgħu jitnedew fi kwalunkwe ħin matul is-sena, għalkemm il-pubblikazzjoni għandha t-tendenza li tkun jew fir-rebbiegħa inkella fil-ħarifa. Iċċekkja l-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

Deskrizzjoni tal-impjieg

It-tradutturi fid-diversi istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE, li jaħdmu f'ambjent impenjattiv u multikulturali jgħinu lil 500 miljun Ewropew, f'pajjiżi differenti tal-UE jifhmu l-politiki tal-UE. Dan ix-xogħol li jinvolvi xi dati ta’ skadenza stretti, jista’ jinvolvi li tittraduċi firxa kbira ta’ testi politiċi, legali, finanzjarji, xjentifiċi u tekniċi, u li tipprovdi firxa wiesgħa ta’ pariri lingwistiċi lill-kollegi.

 

Kwalifiki Ewlenin

Għandu jkollok għarfien perfett ta’ waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta’ 2 oħra, u lawrja fi kwalunkwe dixxiplina. Il-proċedura tal-għażla għat-tradutturi se tiffoka kemm fuq l-għarfien u l-ħiliet lingwistiċi tiegħek fit-traduzzjoni, kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

Is-selezzjonijiet għat-tradutturi jinħarġu kull sena, normalment fis-sajf (Ġunju/Lulju). Iċċekkja l-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

It-tradutturi jistgħu anki jiġu impjegati bħala persunal kuntrattwali għal żmien fiss.

 

Ara l-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships tat-traduzzjoni.