Talen

Voor wie enkele EU-talen goed beheerst, gaan er bij de Europese instellingen veel deuren open. Afhankelijk van uw vaardigheden kunt u solliciteren voor een baan als vertaler, tolk, corrector of jurist-linguïst.  Hoewel de meeste vacatures worden ingevuld na een algemeen vergelijkend onderzoek, is het in sommige gevallen mogelijk om te beginnen met een contract van bepaalde duur, als freelancer of stagiair.

Functie

De tolkendienst van de EU-instellingen is de grootste ter wereld. De conferentietolken van de dienst zorgen ervoor dat vergaderingen correct getolkt worden naar een officiële taal van de EU, simultaan dan wel consecutief. EU-tolken werken in een stimulerende multiculturele omgeving en moeten in staat zijn om doeltreffend te communiceren, uiteenlopende en vaak complexe vraagstukken te begrijpen, zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en onder druk te werken, zowel zelfstandig als in teamverband.

 

Belangrijkste kwalificaties

Vereist zijn een perfecte beheersing van één EU-taal en een grondige kennis van ten minste twee andere en een passende kwalificatie als conferentietolk of een passend diploma en één jaar werkervaring als conferentietolk (rang AD 5), of meerdere jaren relevante ervaring als u in een hogere rang (rang AD 7) wilt beginnen.

Bij de selectieprocedure voor conferentietolken worden uw vaardigheden als tolk getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Om deze vaardigheden te beoordelen moet u tests simultaan en consecutief tolken in de door u gekozen talen afleggen. Meer informatie over de selectieprocedure vindt u op de pagina over solliciteren. U kunt ook onze oefentests proberen.

In onze vacatures kunt u zien welke talen we dit jaar vragen.

Naast tolken in vaste dienst, maken wij ook gebruik van freelancetolken. Voor freelancetolken gelden geen nationaliteitseisen en komen alle talen in aanmerking.

Mocht u als freelancetolk voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of het Hof van Justitie willen werken, kijk dan op Interpreting for Europe.

Meer informatie over stages voor tolken vindt u op onze stagepagina.

Functie

Correctoren van drukproeven van het Publicatiebureau lezen onder supervisie teksten na die in hun moedertaal zijn opgesteld. Zij moeten daarbij de stijl en typografie van documenten verzorgen, drukproeven corrigeren, documenten "persklaar" verklaren, meehelpen bij het ontwerp van publicaties en het productieproces van publicaties organiseren en begeleiden.

De correctoren van drukproeven (taalcorrectoren) van het Hof van Justitie helpen met het opstellen van teksten die zullen worden bekendgemaakt in de Jurisprudentie. Zij moeten onder meer te publiceren documenten taalkundig controleren en persklaar maken, teksten vergelijken met de brontekst, die doorgaans in het Frans is opgesteld, de naleving van de stijlafspraken en -regels controleren, uitgaven van de Jurisprudentie gereed maken voor publicatie en teksten typografisch afwerken.

Belangrijkste kwalificaties

U heeft een perfecte beheersing van één EU-taal en een grondige kennis van een tweede. Voor het Hof van Justitie moet u minstens beschikken over een passieve kennis van het Frans plus een post-secundaire kwalificatie in een passend vakgebied en, afhankelijk van de procedure, enkele jaren relevante werkervaring, ofwel een diploma secundair onderwijs en, opnieuw variërend per procedure, enkele jaren relevante werkervaring.

Bij de selectieprocedure worden, aan de hand van praktische correctieproeven, uw vaardigheden als corrector getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Selectieprocedures voor correctoren kunnen op elk moment van het jaar van start gaan, maar doorgaans worden ze in het voorjaar of najaar gepubliceerd. Op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

Functie

De juristen-linguïsten van de EU zorgen ervoor dat nieuwe wetgeving in alle talen van de EU hetzelfde betekent. Dit is werk voor juristen met een uitstekende talenkennis en ervaring in het redigeren, vertalen, controleren en reviseren van wetsteksten. Juristen-linguïsten moeten de betekenis van EU-wetgeving exact kunnen interpreteren en correct kunnen weergeven in hun eigen taal.

Belangrijkste kwalificaties

U heeft een perfecte beheersing van één EU-taal en een grondige kennis van ten minste twee andere, en een diploma in de rechten. Ervaring met het vertalen van juridische teksten en kennis van extra talen zijn pluspunten.

Bij de selectieprocedure voor juristen-linguïsten worden uw juridische en talenkennis en uw vertaalvaardigheden getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Selectieprocedures voor juristen-linguïsten kunnen op elk moment van het jaar van start gaan, maar doorgaans worden ze in het voorjaar of najaar gepubliceerd. Op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken. 

Bekijk ook de website van het Hof van Justitie voor tijdelijke contracten.

Functie

De vertalers van de verschillende instellingen en organen van de EU werken in een uitdagende, multiculturele omgeving en helpen de 500 miljoen Europeanen in alle EU-landen het EU-beleid te begrijpen. Vertalers werken met strikte deadlines en leveren naast zeer uiteenlopende politieke, juridische, financiële, wetenschappelijke en technische vertalingen ook zeer breed taalkundig advies aan collega's.

 

Belangrijkste kwalificaties

U heeft een perfecte beheersing van één EU-taal en een grondige kennis van ten minste twee andere EU-talen,, en een diploma op een vakgebied naar keuze. Bij de selectieprocedure voor vertalers worden uw talenkennis en vertaalvaardigheden getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Gewoonlijk gaan er ieder jaar in de zomer (juni/juli) selectieprocedures voor vertalers van start. Op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

Vertalers kunnen ook voor een vaste termijn als arbeidscontractant in dienst worden genomen.

 

Zie ook onze informatie over stages voor vertalers.