Języki

Wiele stanowisk dostępnych w instytucjach UE wymaga doskonałej znajomości języków europejskich. W zależności od swojej specjalizacji można ubiegać się o stanowisko tłumacza pisemnego, tłumacza ustnego, korektora lub prawnika lingwisty. Wprawdzie nabór jest prowadzony zwykle w drodze otwartego konkursu, jednak w niektórych przypadkach można starać się o przyjęcie na umowę na czas określony, pracę w charakterze tłumacza zewnętrznego lub przyjęcie na staż.

Opis stanowiska

Korektorzy tekstów w Urzędzie Publikacji pracują pod nadzorem, a ich zadaniem jest korekta dokumentów w ich języku ojczystym. Zadanie to obejmuje: przygotowywanie dokumentów pod względem językowym i typograficznym, korektę odbitek próbnych, przygotowywanie do druku, udział w opracowywaniu graficznym publikacji oraz pomoc w organizacji i kontroli procesu produkcji związanego z publikacjami.

Korektorzy (redaktorzy językowi) pracujący w Trybunale Sprawiedliwości uczestniczą w przygotowywaniu tekstów przeznaczonych do publikacji w Zbiorze Orzeczeń. Ich praca obejmuje weryfikację językową i edycję dokumentów przeznaczonych do publikacji, weryfikację tekstów poprzez porównanie ich z wersjami oryginalnymi (zazwyczaj w języku francuskim), sprawdzenie zgodności z konwencjami i zasadami stylistycznymi, przygotowanie Zbiorów Orzeczeń do druku i ostateczne przygotowanie teksów pod względem typograficznym.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością jednego języka UE i gruntowną znajomością drugiego. Kandydaci ubiegający się o stanowisko w Trybunale Sprawiedliwości muszą wykazać się przynajmniej bierną znajomością języka francuskiego oraz posiadać albo wykształcenie pomaturalne połączone z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym określonym w ogłoszeniu o konkursie, albo wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, w zależności od konkursu.

Podczas procedury naboru sprawdzane są głównie umiejętności korektorskie, oceniane na podstawie praktycznych testów korektorskich, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Nabór korektorów tekstów / redaktorów językowych może zostać ogłoszony w dowolnym momencie w ciągu roku, choć zazwyczaj rozpoczyna się wiosną lub jesienią. Informacje na temat tego, na jakie języki prowadzony jest nabór w danym roku, można znaleźć na stronie głównej.

Opis stanowiska

Unijni prawnicy lingwiści odpowiadają za to, by treść wszystkich nowych aktów prawnych miała taki sam sens w każdym europejskim języku. Stanowisko to jest przeznaczone dla kompetentnych prawników o doskonałych zdolnościach lingwistycznych, którzy mają doświadczenie w tworzeniu bądź tłumaczeniu, a także sprawdzaniu i korekcie tekstów prawnych. Prawnicy lingwiści muszą być w stanie dokładnie zrozumieć przesłanie danego aktu prawnego UE, a następnie wiernie oddać je w swoim języku ojczystym.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością jednego języka UE, gruntowną znajomością co najmniej dwóch innych języków oraz wykształceniem wyższym w dziedzinie prawa. Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych i znajomość innych języków będą dodatkowymi atutami.

Podczas procedury naboru prawników lingwistów sprawdzane są głównie znajomość języków i prawa, umiejętności w dziedzinie tłumaczenia, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Nabór prawników lingwistów może zostać ogłoszony w dowolnym momencie w ciągu roku, choć zazwyczaj rozpoczyna się wiosną lub jesienią. Informacje na temat tego, na jakie języki prowadzony jest nabór w danym roku, można znaleźć na stronie głównej

Trybunał Sprawiedliwości publikuje ogłoszenia dotyczące pracy na tego rodzaju stanowiskach na umowie na czas określony.

Opis stanowiska pracy

Instytucje UE dysponują największym na świecie zespołem tłumaczy ustnych – unijni tłumacze konferencyjni zapewniają poprawne tłumaczenie na każdy język urzędowy UE, w sposób symultaniczny lub konsekutywny, dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń. Unijni tłumacze ustni pracują w ciekawym, wielokulturowym otoczeniu i muszą sprawnie posługiwać się językiem, łatwo przyswajać różnorodne i często złożone tematy, szybko reagować i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji, a także pracować pod presją czasu, zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością jednego języka UE, gruntowną znajomością co najmniej dwóch innych języków oraz odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie tłumaczenia konferencyjnego lub wykształceniem wyższym i rokiem doświadczenia zawodowego w charakterze tłumacza konferencyjnego (grupa zaszeregowania AD 5). Aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem (w grupie zaszeregowania AD 7), muszą mieć kilkuletnie doświadczenie w zawodzie.

Podczas procedury naboru tłumaczy konferencyjnych sprawdzane są głównie umiejętności w dziedzinie tłumaczenia ustnego, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Umiejętności w dziedzinie tłumaczenia ustnego są oceniane na podstawie zadań w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego w wybranych przez kandydata językach. Warto zapoznać się z informacjami o procedurze naboru zamieszczonymi na naszej stronie na temat tego, jak się zgłosić. Zachęcamy też do przejrzenia przykładowych testów.

Informacje na temat tego, na jakie kombinacje językowe prowadzony jest nabór w tym roku, można znaleźć na stronie Możliwości zatrudnienia.

Do obsługi posiedzeń, za którą odpowiadają służby tłumaczenia ustnego instytucji europejskich, zatrudniani są także niezależni tłumacze ustni. Tłumaczą oni wspólnie z tłumaczami zatrudnionymi na stałe. W przypadku niezależnych tłumaczy ustnych nie obowiązuje wymóg obywatelstwa, a wachlarz poszukiwanych języków jest bardzo szeroki.

Informacje dla osób zainteresowanych pracą w charakterze niezależnego tłumacza ustnego akredytowanego przy Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości dostępne są na stronie na temat tłumaczeń ustnych w instytucjach UE.

Więcej informacji o stażach dla tłumaczy ustnych można znaleźć na stronie dotyczącej staży.

Opis stanowiska

Tłumacze zatrudnieni w różnych instytucjach i organach UE pracują w wymagającym, wielokulturowym środowisku. Ich zadaniem jest umożliwienie 500 milionom Europejczyków z różnych krajów UE zrozumienia unijnej polityki. Praca ta wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania terminów i polega na tłumaczeniu różnorodnych tekstów o tematyce politycznej, prawnej, finansowej, naukowej i technicznej oraz na zapewnianiu współpracownikom szeroko pojętego wsparcia lingwistycznego.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością jednego języka UE, gruntowną znajomością co najmniej dwóch innych języków oraz wykształceniem wyższym w dowolnej dziedzinie. Podczas procedury naboru tłumaczy sprawdzane będą głównie znajomość języków i umiejętności w dziedzinie tłumaczenia pisemnego, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Nabór tłumaczy pisemnych odbywa się zwykle co roku w okresie letnim (czerwiec/lipiec). Informacje na temat tego, na jakie kombinacje językowe prowadzony jest nabór w danym roku, można znaleźć na naszej stronie głównej.

Tłumacze pisemni mogą również być zatrudniani jako pracownicy kontraktowi na czas określony.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.