Profil lingvistic

Cei care cunosc foarte bine mai multe limbi europene au numeroase oportunități în instituțiile UE. Vă numărați printre ei? În funcție de competențele dumneavoastră, vă puteți depune candidatura pentru un post de traducător, interpret, corector sau jurist-lingvist. Deși modalitatea de recrutare cea mai curentă este concursul general, în unele cazuri, se poate depune candidatura pentru un contract pe durată determinată, pentru un stagiu sau pentru a colabora din postura de liber-profesionist.

Fișa postului

Corectorii din cadrul Oficiului pentru Publicații lucrează sub supraveghere și au sarcina de a corecta manuscrise în limba lor maternă. Printre atribuțiile lor se numără: pregătirea manuscriselor (stil și tipografie), corectarea șpalturilor, emiterea avizului „bun de tipar”, participarea la conceperea prezentării grafice a publicațiilor, precum și la organizarea și monitorizarea proceselor de producție implicate în publicare.

Corectorii (editorii lingvistici) din cadrul Curții de Justiție contribuie la pregătirea textelor care urmează a fi publicate în Culegerea de jurisprudență a Curții. Ei efectuează verificarea lingvistică și editarea documentelor pentru publicare, compararea textelor cu originalele, redactate de obicei în limba franceză, verificarea respectării convențiilor și a regulilor de stil, pregătirea publicațiilor pentru publicarea în Repertoriul de jurisprudență și definitivarea textelor din punct de vedere tipografic.

Calificări principale

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă europeană și să cunoașteți foarte bine o a doua limbă. În funcție de concurs, pentru Curtea de Justiție este necesar să aveți cel puțin o cunoaștere pasivă a limbii franceze, plus o diplomă de studii postliceale și câțiva ani de experiență profesională relevantă sau diplomă de bacalaureat și mai mulți ani de experiență profesională.

Procedura de selecție pune accent pe competențele în materie de corectură, evaluate pe baza unor probe practice, precum și pe competențele de bază de care trebuie să dispună toți funcționarii UE.

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Poate fi util să consultați și exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecție pentru corector/editor lingvistic pot fi lansate oricând pe parcursul anului, dar în general sunt organizate primăvara sau toamna. Limbile căutate pentru anul în curs sunt anunțate pe pagina noastră principală.

Fișa postului

Serviciul de interpretare al instituțiilor UE este cel mai mare din lume. Interpreții săi de conferință traduc verbal discuțiile purtate în timpul reuniunilor, utilizând fie interpretarea simultană, fie interpretarea consecutivă într-o limbă oficială a UE. Interpreții UE lucrează într-un mediu stimulant și multicultural. Ei trebuie să fie capabili să comunice eficient, să aibă cunoștințe în domenii variate și adesea complexe, să reacționeze și să se adapteze rapid la schimbare, să lucreze sub presiune, individual sau în echipă.

 

Calificări necesare

Trebuie să stăpâniți la perfecție o limbă oficială a UE, să cunoașteți foarte bine cel puțin alte 2 limbi și să fiți calificat corespunzător pentru profesia de interpret de conferință sau să aveți diplomă de licență în orice alt domeniu și un an de experiență profesională ca interpret de conferință (pentru gradul AD 5)/ mai mulți ani de experiență relevantă (pentru a fi recrutat într-un grad mai mare – gradul AD 7).

Procedura de selecție pentru interpreții de conferință pune accent pe competențele de interpretare, precum și pe competențele esențiale impuse tuturor funcționarilor UE. Competențele de interpretare sunt evaluate prin exerciții de interpretare simultană și consecutivă în limbile alese de dumneavoastră. Mai multe despre procedura de selecție pe pagina Înscrierea (Depunerea candidaturii). Vă recomandăm să consultați și exemplele noastre de teste.

Verificați secțiunea Posturi disponibile pentru a vedea de ce profiluri lingvistice avem nevoie anul acesta.

În cadrul reuniunilor deservite de serviciile de interpretare ale instituțiilor europene pot fi solicitați și interpreți independenți, care lucrează alături de interpreții permanenți. Pentru interpreții independenți nu există nicio condiție legată de naționalitate. Poate prezenta interes orice profil lingvistic.

Pentru a obține un contract de interpret independent acreditat la Comisia Europeană, Parlamentul European sau Curtea Europeană de Justiție, consultați pagina Interpreting for Europe.

Puteți parcurge și secțiunea dedicată stagiilor pentru mai multe informații cu privire la stagiile pentru interpreți.

Fișa postului

Juriștii-lingviști din instituțiile UE se asigură că toate textele legislative noi au aceeași semnificație în fiecare limbă europeană. Pentru această funcție este nevoie de juriști capabili, cu competențe lingvistice deosebite, care au experiență în elaborarea sau traducerea, verificarea ori revizuirea textelor legislative. Juriștii-lingviști trebuie să aibă capacitatea de a discerne cu precizie sensul pe care legislația UE urmărește să-l comunice și de a reda cu fidelitate sensul respectiv în limba lor maternă.

Calificări principale

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE, să cunoașteți bine cel puțin alte 2 limbi și aveți diplomă de licență. Experiența anterioară în traducerea de texte juridice și cunoașterea unor limbi străine suplimentare constituie un avantaj.

Procedura de selecție pentru juriști-lingviști pune accent pe cunoștințele juridice și lingvistice și pe competențele de traducere, precum și pe competențele esențiale impuse tuturor funcționarilor UE. Aflați mai multe despre procedura de selecție. Poate fi util să consultați și exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecție pentru juriști-lingviști pot fi lansate oricând pe parcursul anului, dar în general anunțurile sunt publicate primăvara sau toamna. Limbile căutate pentru anul în curs sunt anunțate pe pagina noastră principală

Vă interesează o colaborare pe bază de contract temporar? Consultați site-ul Curții de Justiție.

Fișa postului

Lucrând într-un mediu stimulant și multicultural, traducătorii din diferitele instituții și organisme ale UE ajută 500 de milioane de europeni din toate statele membre să înțeleagă politicile și acțiunile Uniunii Europene. Respectând termene-limită stricte, aceștia traduc texte politice, juridice, financiare, științifice și tehnice și le oferă colegilor asistență lingvistică în numeroase domenii.

 

Calificări necesare

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE, să cunoașteți foarte bine cel puțin alte 2 limbi și să aveți o diplomă de licență în orice domeniu. Procedura de selecție pentru traducători pune accent pe cunoștințele lingvistice și pe competențele de traducere, precum și pe competențele esențiale impuse tuturor funcționarilor UE. Aflați mai multe despre procedura de selecție. Vă recomandăm să consultați și exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecție pentru traducători sunt lansate în fiecare an, de obicei în vară (iunie/iulie). Profilurile lingvistice căutate pentru anul în curs sunt anunțate pe pagina noastră principală.

Traducătorii pot fi angajați și ca agenți contractuali (cu contract pe perioadă determinată).

 

Pentru informații despre stagii, consultați pagina dedicată stagiilor.