Språk

Mycket goda kunskaper i europeiska språk öppnar många dörrar hos EU-institutionerna. Beroende på din kompetens kan du söka jobb som översättare, tolk, korrekturläsare eller juristlingvist. De flesta tjänster tillsätts genom allmänna uttagningsprov, men ibland finns det möjlighet att söka tillfälliga tjänster, frilansjobb eller praktik.

Arbetsbeskrivning

EU:s juristlingvister, eller språkjurister, spelar en central roll när EU stiftar sina lagar eftersom de kontrollerar att lagstiftningen har samma betydelse på alla EU-språk. Du måste vara jurist, ha mycket goda språkkunskaper och erfarenhet av att skriva, översätta, kontrollera eller granska juridiska texter. Som juristlingvist måste du kunna förstå exakt vad lagstiftningen innebär och överföra innebörden till ditt modersmål.

Utbildning och meriter

Du måste behärska ett EU-språk perfekt, ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk och en juristexamen. Kunskaper i fler språk och erfarenhet av att översätta lagtexter är en merit.

I uttagningsproven för juristlingvister testar vi dina kunskaper i juridik, språk och översättning samt de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Läs mer om urvalsförfarandet och se våra exempelprov.

Urvalsprocessen för juristlingvister kan starta när som helst under året, men oftast på våren eller hösten. Besök vår webbplats och se vilka språk som vi söker i år. 

På EU-domstolens webbplats hittar du också annonser om tillfälliga tjänster.

Arbetsbeskrivning

EU-institutionernas tolktjänst är världens största och ser till att talarnas inlägg på möten tolkas korrekt till andra officiella EU-språk – genom simultantolkning eller konsekutiv tolkning. EU-tolkarna arbetar i en stimulerade, multikulturell miljö och måste kunna kommunicera effektivt och greppa skiftande och ofta mycket komplexa frågor. De måste kunna reagera och anpassa sig snabbt till nya situationer och arbeta under press, både självständigt och i team.

 

Utbildning och meriter

Du måste behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk och en lämplig utbildning i konferenstolkning eller en högskoleexamen plus ett års yrkeserfarenhet som konferenstolk (lönegrad AD 5). För att anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

I uttagningsproven för konferenstolkar testar vi din förmåga att tolka och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Du testas i både simultantolkning och konsekutiv tolkning mellan de språk du har valt. Läs mer om urvalsförfarandet på vår sida om hur du söker och se exempel på prov.

Du ser vilka språk vi söker just nu på sidan med lediga jobb.

Frilanstolkar kan också arbeta tillsammans med de fast anställda tolkarna på möten som tolkas av EU-institutionernas tolkningstjänster. Det finns inga krav på medborgarskap för frilanstolkarna och alla språk kan komma ifråga.

Om du är intresserad av att arbeta som frilanstolk för EU-kommissionen, Europaparlamentet eller EU-domstolen, läs om hur du kan bli ackrediterad.

Läs mer om EU-praktik för tolkar

Arbetsbeskrivning

Publikationsbyråns korrekturläsare går igenom texter på sitt modersmål och redigerar manuskripten stilmässigt och typografiskt, läser korrektur, utfärdar tryckgodkännande, medverkar i utformningen av publikationer och hjälper till att organisera och övervaka produktionsprocessen.

Korrekturläsare (språkliga granskare) på domstolen kontrollerar texter som ska offentliggöras i rättsfallssamlingen. De kontrollerar och redigerar handlingar som ska publiceras, jämför texter med originalet, (vanligtvis på franska), kontrollerar att texterna följer skrivreglerna, förbereder rättsfallssamlingens utgåvor för tryck och färdigställer texterna typografiskt.

Utbildning och meriter

Du måste behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i ett andra språk. För EU-domstolen måste du ha åtminstone passiva kunskaper i franska och antingen eftergymnasial utbildning och några års relevant yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov eller gymnasieutbildning och flera års yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov.

I uttagningsproven testar vi din korrekturläsningsförmåga och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha.

Läs mer om urvalsförfarandet och se våra exempelprov.

Urvalsprocessen för korrekturläsare/språkliga granskare kan starta när som helst under året, men oftast på våren eller hösten. Besök vår webbplats och se vilka språk som vi söker i år.

Arbetsbeskrivning

Översättarna vid EU:s institutioner och organ arbetar i en spännande mångkulturell miljö och hjälper en halv miljard invånare i de olika EU-länderna att förstå EU:s politik och lagar. Översättarna arbetar under tidspress och översätter texter som kan handla om juridik, ekonomi, teknik eller vetenskap. Jobbet innebär också olika former av språkstöd till kollegor.

 

Utbildning och meriter

Du måste behärska ett EU-språk perfekt, ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk och en högskoleexamen inom valfritt område. I uttagningsproven för översättare testar vi dina kunskaper i språk och översättning och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Uttagningsproven för översättare annonseras oftast ut på sommaren (juni/juli). Besök vår webbplats och se vilka språk som vi söker i år.

Översättare kan också få jobb som kontraktsanställda för en viss tid.

 

Läs mer om EU-praktik som översättare