Право

В институциите на ЕС има голямо търсене на квалифицирани юристи. Повечето юридически длъжности са свързани с изготвянето на законодателството на ЕС, но ако имате и отлични езикови умения, можете също така да кандидатствате за позиция на юрист-лингвист. Юристите могат да работят в множество различни области и на различни места в европейските институции – от работа по въпроси, свързани с околната среда, в Европейската комисия до работа като юрист за Съвета на Европейския съюз.

Длъжностна характеристика

Юрист-лингвистите на ЕС се грижат за това цялото ново законодателство да има едно и също значение на езиците на всички страни от Съюза. За тази длъжност се търсят способни юристи, които имат отлични езикови умения и опит със съставянето, превода, проверката или редактирането на правни текстове. Юрист-лингвистите трябва да могат точно да определят това, което законодателството на ЕС има за цел да изрази, и да умеят да го предадат максимално точно на своя собствен език.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един език на ЕС, да имате задълбочени познания по поне 2 други езика и да сте завършили висше юридическо образование. Предишен опит в превода на правни текстове и владеенето на повече езици са предимство.

При процедурата за подбор на юрист-лингвисти акцентът е върху вашите правни и езикови познания и преводачески умения, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в институциите на ЕС. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Процедурите за подбор на юрист-лингвисти могат да започнат по всяко време на годината, въпреки че най-често се обявяват през пролетта или есента. Вижте обявленията на нашата начална страница, за да разберете юрист-лингвисти с какви езикови умения търсим през тази година.

 

За повече информация вижте също уебсайта на Съда на ЕС за възможности за наемане на временен договор и нашата страница, посветена на стажовете.

Длъжностна характеристика

Работата на юристите в институциите на ЕС включва изготвяне на политически документи, сътрудничество с властите в държавите от ЕС с цел подобряване на националното законодателство, провеждане на задълбочени изследвания и анализи, предоставяне на правни съвети на висшето ръководство, изпълнение на различни програми, надзор и подпомагане на колеги. 

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше юридическо образование, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.