Právnické zaměření

Úvod > Profesní profily EU > Právnické zaměření

V institucích EU je silná poptávka po kvalifikovaných pracovnících právnického zaměření. Většina pracovníků na právnických pozicích je zapojena do přípravy právních předpisů EU. Disponujete-li výbornými jazykovými  znalostmi, můžete se také hlásit na pozici právník-lingvista. Advokáti mohou pro instituce EU pracovat v mnoha různých odvětvích a kontextech, počínaje ochranou životního prostředí v rámci Evropské komise po práci v Radě Evropské unie.

Popis pozice

Na pozici právník administrátor se budete v institucích EU podílet na tvorbě strategických dokumentů, koordinaci činnosti s vnitrostátními orgány členských států a zkvalitňování vnitrostátních právních předpisů, na provádění podrobných rešerší a analýz, budete poskytovat právní poradenství vedoucím pracovníkům, podílet se na provádění pracovních programů, budete provádět dohled nad podřízenými a pomáhat jim při plnění jejich úkolů. 

 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a právnický diplom. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Podrobnější informace o stážích najdete na našich internetových stránkách věnovaných tomuto tématu.

Popis pozice

Právníci-lingvisté vykonávají v institucích EU při tvorbě evropské legislativy zásadní úlohu: dohlížejí na to, aby znění nových právních předpisů měla tentýž význam ve všech úředních jazycích Unie. Tuto práci vykonávají kvalifikovaní právníci s vynikajícími jazykovými dovednostmi, kteří mají zkušenosti s psaním i překládáním legislativy a revizemi právnických textů. Musí mít proto schopnost přesně pochopit, co se v daném právním předpisu EU míní, a věrně převést význam daného textu do svého mateřského jazyka.

 

Klíčové předpoklady

Kromě právnického vzdělání musejí mít uchazeči dokonalou znalost jednoho jazyka EUdůkladnou znalost alespoň 2 dalších. Předchozí zkušenost s překladem právních textů, popř. znalost dalších jazyků jsou vždy výhodou.

Výběrové řízení pro právníky-lingvisty se zaměřuje na znalost práva a znalost jazyků, na překladatelské dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Výběrová řízení na pozici právník-lingvista mohou být vyhlášena kdykoli během roku – obvykle se však zveřejňují na jaře nebo na podzim. Informace o tom, pro které jazyky právě hledáme odborníky, najdete na naší domovské stránce.

 

Informace o možnosti získání dočasné smlouvy najdete na stránkách Soudního dvora a podrobnosti o stážích najdete na naší stránce věnované tomuto tématu.