Lovgivning

Forside > EU's jobprofiler > Lovgivning

Der er et stort behov for uddannede jurister i EU's institutioner. De fleste stillinger for jurister går ud på at udarbejde EU-lovgivning, men hvis du har meget gode sprogfærdigheder, kan du også blive ansat som juristlingvist. Jurister kan arbejde inden for mange forskelige sektorer og områder i EU-institutionerne, lige fra behandling af miljøspørgsmål i Europa-Kommissionen til arbejde som jurist i Rådet for Den Europæiske Union.

Jobbeskrivelse

Hvis du bliver ansat som jurist i EU's institutioner, kan du forvente at komme til at arbejde med at udarbejde politiske dokumenter, koordinere med nationale myndigheder i EU for at forbedre den nationale lovgivning, gennemføre dybdegående forskning og analyse, levere juridisk rådgivning til den øverste ledelse, gennemføre aktivitetsprogrammer og føre tilsyn med og hjælpe andre kolleger. 

 

Nøglekvalifikationer

Du skal have godt kendskab til mindst 2 EU-sprog og en juragrad, hvis du søger en stilling i lønkasse AD 5 (laveste lønklasse for fastansatte administratorer), samt flere års relevant erfaring, hvis du søger en stilling på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

 

Se også vores side om praktikophold.

Jobbeskrivelse

EU's juristlingvister sikrer, at al ny lovgivning har samme betydning på alle europæiske sprog. Jobbet kræver dygtige jurister med fremragende sproglige færdigheder, som har erfaring inden for udarbejdelse eller oversættelse, korrekturlæsning og redigering af juridiske tekster. Juristlingvister skal kunne forstå præcis, hvad bestemt EU-lovgivning skal udtrykke, og overføre denne betydning nøjagtigt til deres eget modersmål.

 

Nøglekvalifikationer

Du skal have fuld beherskelse af ét EU-sprog og indgående kendskab til mindst 2 andre samt en juragrad. Forudgående erfaring med oversættelse af juridiske tekster og yderligere sprogkundskaber er en fordel.

Udvælgelsesproceduren for juristlingvister fokuserer på din juridiske og sproglige indsigt og evne til at oversætte samt på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

Udvælgelsen af juristlingvister kan begynde når som helst på året, men ofte offentliggøres proceduren enten om foråret eller om efteråret. Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

 

Hold også øje med mulighederne for midlertidig kontraktansættelse på EU-Domstolens website, og se vores side om praktikophold.