Δίκαιο

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για ειδικευμένους νομικούς. Τα περισσότερα νομικά καθήκοντα συνίστανται στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά εάν έχετε εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες, μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα και ως γλωσσομαθής νομικός. Οι νομικοί μπορούν να εργαστούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και πεδία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, π.χ. να ασχοληθούν με το Περιβάλλον σε ανάλογη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γλωσσομαθείς νομικοί της ΕΕ διασφαλίζουν ότι όλες οι νέες νομοθετικές πράξεις έχουν το ίδιο νόημα σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα. Για την εργασία αυτή χρειάζονται καταρτισμένοι νομικοί με εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες, που διαθέτουν εμπειρία στη σύνταξη ή τη μετάφραση, τον έλεγχο ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων. Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να μπορούν να διακρίνουν επακριβώς αυτό που επιδιώκει η νομοθεσία της ΕΕ και να το μεταφέρουν πιστά στη μητρική τους γλώσσα.

 

Βασικά προσόντα

Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να κατέχουν άριστα μια γλώσσα της ΕΕ, να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον 2 άλλες και να διαθέτουν πτυχίο νομικών σπουδών. Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στη μετάφραση νομικών κειμένων καθώς και η γνώση άλλων γλωσσών θεωρούνται επιπλέον προσόντα.

Η διαδικασία επιλογής των γλωσσομαθών νομικών επικεντρώνεται στις νομικές και γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες μετάφρασης, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Διαδικασίες επιλογής γλωσσομαθών νομικών μπορούν να ξεκινούν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αν και συνήθως δημοσιεύονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Στην αρχική μας σελίδα θα βρείτε ανακοίνωση σχετικά με τις γλώσσες που χρειαζόμαστε το τρέχον έτος.

 

Δείτε επίσης στον ιστότοπο του Δικαστηρίου τις δυνατότητες εργασίας με καθεστώς συμβασιούχου υπαλλήλου, καθώς και στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Περιγραφή καθηκόντων

Αν προσληφθείτε ως νομικοί διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ασχολείστε με τη σύνταξη εγγράφων πολιτικής, τη συνεργασία με τις αρχές των κρατών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας, τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών και αναλύσεων, την παροχή νομικών συμβουλών στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, την υλοποίηση των προγραμμάτων δραστηριοτήτων, καθώς και την εποπτεία και την παροχή βοήθειας στους συναδέλφους σας. 

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο νομικών σπουδών, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.