Õigus

ELi institutsioonides on kvalifitseeritud juristide järele suur nõudlus. Enamik õigusvaldkonna ametikohti on seotud ELi õigusaktide koostamisega, kuid väga hea keeleoskuse korral võite kandideerida ka õiguskeele eksperdiks. Juristidele leidub töövõimalusi ELi institutsioonide paljudes eri osakondades ja valdkondades, alustades keskkonnaküsimustest Euroopa Komisjonis ja lõpetades juristi ametikohaga Euroopa Liidu Nõukogus.

Ametijuhend

ELi institutsioonides haldusjuristina töötades kaasatakse teid tõenäoliselt poliitikadokumentide koostamisse, riikliku õiguse parandamiseks ELi riikide ametiasutustega koordineerimisse, põhjalike uuringute ja analüüside korraldamisse, juhtkonnale õigusabi andmisse, tegevusprogrammide elluviimisse ning kolleegide juhendamisse ja abistamisse. 

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama kraadi õigusteaduses, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.

Ametijuhend

Õiguskeele eksperdid tagavad selle, et uutel õigusaktidel oleks igas Euroopa Liidu keeles sama tähendus. Selle töö jaoks on vaja pädevaid juriste, kellel oleks silmapaistev keeleoskus ning õigustekstide koostamise või tõlkimise, kontrollimise või toimetamise kogemus. Õiguskeele eksperdid peavad suutma täpselt aru saada, mida ELi õigusaktidega soovitakse saavutada, ning edastama selle õigesti oma emakeeles.

 

Põhipädevused

Peate laitmatult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kahte ning omama kraadi õigusteaduses. Kasuks tuleb varasem õigustekstide tõlkimise kogemus ja lisakeelte oskus.

Õiguskeele ekspertide valikumenetluse puhul keskendutakse teie õigusalastele teadmistele ja keeleoskusele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Õiguskeele ekspertide valikumenetlusi võidakse välja kuulutada kogu aasta vältel, kuigi tavaliselt tehakse seda kas kevadel või sügisel. Vaadake meie kodulehte, et teada saada, milliste keelte oskajate leidmisest oleme konkreetsel aastal huvitatud.

 

Vaadake ka Euroopa Kohtu veebisaiti, et tutvuda ajutiste töövõimalustega, ning meie praktikavõimaluste veebisaiti.