Oikeus

Pätevillä juristeilla on runsaasti kysyntää EU:n toimielimissä. Useimmiten heidän oikeudelliset tehtävänsä liittyvät EU-lainsäädännön laadintaan, mutta kielitaitoisemmat voivat hakea myös lingvistijuristin tehtäviin. Juristit voivat toimia EU:n toimielimissä lukuisissa eri tehtävissä, esimerkiksi ympäristöasioissa Euroopan komissiossa tai EU:n neuvoston moninaisissa tehtävissä.

Toimenkuva

Oikeusalan virkamiehen tyypillisiä tehtäviä EU:n toimielimissä ovat poliittisten asiakirjojen laatiminen, kansallisen lainsäädännön parantaminen yhteistyössä EU-maiden viranomaisten kanssa, selvitysten ja analyysien laatiminen, oikeudellisen neuvonnan antaminen ylimmälle johdolle, toimintaohjelmien toteuttaminen ja kollegojen valvominen ja avustaminen. 

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, oikeustieteen alan korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.

Toimenkuva

EU:n lingvistijuristit varmistavat, että uusilla säädösteksteillä on sama merkitys kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito ja kokemusta oikeudellisten tekstien laatimisesta, kääntämisestä, editoinnista tai tarkastamisesta. Lingvistijuristien on pystyttävä ymmärtämään EU:n lainsäädäntötekstien tarkoitus perusteellisesti ja ilmaisemaan se täsmällisesti omalla äidinkielellään.

 

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito sekä oikeustieteen alan korkeakoulututkinto. Kokemus lakitekstien kääntämisestä ja muiden vieraiden kielto katsotaan eduksi.

Lingvistijuristien valinnassa pääpaino on lainsäädännön tuntemuksessa ja kielitaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa. Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Lingvistijuristien valintamenettelyn käynnistämisellä ei ole vakiintunutta vuosittaista ajankohtaa, mutta hakuilmoitukset julkaistaan yleisimmin joko keväällä tai syksyllä. Löydät tiedon kulloinkin tarvittavista kielistä verkkosivustoltamme.

 

Unionin tuomioistuimen verkkosivustolla on tietoa toimielimen määräaikaisista työsopimuksista. Työharjoittelu-sivullamme on tietoa harjoittelupaikoista.