Dlí

Bíonn éileamh mór ar dhlíodóirí ar mhaith leo dul ag obair le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh. Den chuid is mó, reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a fhorbairt a bhíonn i gceist le ról dlíthiúil ach má tá ardscileanna teanga agat d’fhéadfá iarratas a dhéanamh freisin ar phost mar dhlítheangeolaí. Is iomaí sin réimse agus comhthéacs a bhféadfaidh dlíodóir dul ag obair ar son na n-institiúidí Eorpacha ann; ag déileáil le saincheisteanna comhshaoil leis an gCoimisiún Eorpach nó i mbun dlí le Comhairle an Aontais Eorpaigh.

Cur síos ar an bpost

Má fhostaítear mar riarthóir dlíthiúil thú in institiúidí an Aontais, is iondúil go mbeidh baint agat le doiciméid bheartais a dhréachtú, comhordú a dhéanamh leis na húdaráis náisiúnta sna Ballstáit chun an reachtaíocht náisiúnta a fheabhsú, taighde agus anailísiú mionsonraithe a dhéanamh, comhairle dlí a sholáthar don bhainistíocht shinsearach, cláir ghníomhaíochta a chur chun feidhme, agus maoirseacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe, agus cúnamh a thabhairt dóibh. 

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh, maille le céim sa dlí más más mian leat teacht isteach ag Grád AD5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Cur síos ar an bpost

Is iad dlítheangeolaithe an Aontais Eorpaigh a chinntíonn gurb í an bhrí chéanna a bhíonn le fáil i ngach píosa nua reachtaíochta a ritear i ngach teanga Eorpach. Chun an post seo a dhéanamh teastaíonn dlíodóirí cumasacha a bhfuil inniúlachtaí teanga an-ard acu, agus taithí ar théacsanna dlí a dhréachtú nó a aistriú, a sheiceáil nó a athbhreithniú. Ní mór do dhlítheangeolaithe a bheith in ann an teachtaireacht is áil a chur in iúl i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a thuiscint go beacht, agus an rún sin a léiriú go dílis ina dteanga dhúchais féin.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit sáreolas a bheith agat ar theanga amháin de chuid an Aontais Eorpaigh maille le heolas cuimsitheach ar phéire eile, ar a laghad, maille le céim sa dlí. Buntáiste duit taithí a bheith agat ar théacsanna dlí a aistriú, agus teangacha le cois a bheith agat.

Dírithe ar eolas ar an dlí agus ar theangacha agus ar scileanna aistriúcháin a bhíonn an nós imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a éilítear ar oifigigh an Aontais Eorpaigh. Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Níl aon tráth bliana ar leith ann a seoltar nósanna imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe, ach is minic gur san earrach nó san fhómhar a dhéantar sin. Seiceáil an leathanach baile maidir leis na teangacha sin a bheidh de dhíth i mbliana.

 

Féach freisin suíomh gréasáin na Cúirte Breithiúnais chun eolas a fháil ar dheiseanna a bhaineann le deiseanna conartha agus leathanach na dtréimhsí oiliúna chun tuilleadh eolais a fháil ar thréimhsí oiliúna.