Teisė

ES institucijoms reikia daug kvalifikuotų teisininkų. Dauguma teisininkų dalyvauja rengiant ES teisės aktus, tačiau jei turite ypatingų kalbinių žinių, galite kandidatuoti į teisininko lingvisto postą. Teisininkai gali dirbti daugelyje įvairių ES institucijų veiklos sektorių ir sričių – nuo aplinkos problemų sprendimo Europos Komisijoje iki teisininko darbo Europos Sąjungos Taryboje.

Pareigybės aprašas

Teisininkai administratoriai ES institucijose dažniausiai rengia politikos dokumentus, koordinuoja veiksmus su ES šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų patobulinti nacionaliniai teisės aktai, atlieka išsamius tyrimus ir analizę, konsultuoja teisės klausimais vyresniosios grandies vadovus, įgyvendina veiklos programas, prižiūri kolegų darbą ir jiems padeda. 

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti teisininko diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.

Pareigybės aprašas

ES institucijų teisininkai lingvistai užtikrina, kad visų naujų teisės aktų prasmė kiekviena Europos Sąjungos kalba būtų vienoda. Tokiam darbui reikia kompetentingų teisininkų, kurių kalbų žinios būtų puikios ir kurie turėtų teisinių tekstų rengimo, vertimo, tikrinimo ar peržiūrėjimo patirties. Teisininkai lingvistai turi sugebėti aiškiai suprasti ES teisės aktų paskirtį ir tiksliai perteikti tai savo gimtąja kalba.

 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas bei turėti teisininko diplomą. Ankstesnė teisinių tekstų vertimo patirtis ir dar kitų kalbų mokėjimas yra privalumas.

Per teisininkų lingvistų atranką daugiausia dėmesio skiriama teisės ir kalbų žinioms, vertimo raštu gebėjimams ir bazinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Teisininkų lingvistų atrankos gali būti pradėtos bet kuriuo metų laikotarpiu, bet dažniausiai apie jas skelbiama pavasarį arba rudenį. Mūsų svetainės pradžios puslapyje ieškokite skelbimų apie tai, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

 

Taip pat susipažinkite su Teisingumo Teismo svetainėje pateikiama informacija apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis, o daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.