Il-liġi

Hemm domanda kbira għal avukati kkwalifikati biex jaħdmu fl-istituzzjonijiet tal-UE. Ħafna rwoli legali huma involuti fl-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni tal-UE, iżda jekk ikollok il-ħiliet lingwistiċi eċċezzjonali, tista’ tapplika wkoll biex tkun ġurist lingwista. L-avukati jistgħu jaħdmu f’diversi setturi u kuntesti, minn istituzzjonijiet tal-UE li jittrattaw kwistjonijiet ambjentali fil-Kummissjoni Ewropea għal xogħol bħala avukat għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Deskrizzjoni tal-impjieg

Jekk int impjegat bħala amministratur legali fl-istituzzjonijiet tal-UE, tistenna li tkun involut fit-tfassil ta’ dokumenti ta’ politika, tikkoordina mal-awtoritajiet nazzjonali tal-UE biex itejbu l-leġiżlazzjoni nazzjonali, twettaq riċerka u analiżi fil-fond, tipprovdi parir legali lill-maniġment superjuri, timplimenta programmi ta’ attività, u tissorvelja u tassisti l-kollegi. 

 

Kwalifiki Importanti

Għandu jkollok għarfien tajjeb tal-anqas ta’ 2 lingwi tal-UE, lawrja fil-liġi għad-dħul fil-Grad AD 5 (il-grad ta’ dħul għall-amministraturi permanenti), u diversi snin ta’ esperjenza rilevanti, biex tingħaqad magħna f’livell ogħla (Grad AD 7).

Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

 

Ara l-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships.

Deskrizzjoni tal-impjieg

Il-ġuristi lingwisti tal-UE jiżguraw li l-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha jkollha l-istess tifsira b'kull lingwa Ewropea. Ix-xogħol jeħtieġ avukati kapaċi b'abilitajiet lingwistiċi straordinarji, li għandhom esperjenza fl-abbozzar jew fit-traduzzjoni, fil-verifika jew fir-reviżjoni ta' testi legali. Il-ġuristi lingwisti għandhom ikunu kapaċi jagħrfu bi preċiżjoni x'intenzjoni għandha twassal il-leġiżlazzjoni tal-UE, u jirriflettu dik l-intenzjoni b'lealtà bil-lingwa nattiva tagħhom.

 

Kwalifiki Ewlenin

Għandu jkollok għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta' 2 oħra u lawrja fil-liġi. Esperjenza preċedenti fit-traduzzjoni ta' testi legali u lingwi addizzjonali huma meqjusin ta' vantaġġ.

Il-proċedura ta’ selezzjoni għall-ġuristi lingwisti tiffoka fuq l-għarfien legali u lingwistiku tiegħek u l-ħiliet tat-traduzzjoni kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

Is-selezzjonijiet għall-ġuristi lingwisti jistgħu jitnedew fi kwalunkwe ħin matul is-sena, għalkemm il-pubblikazzjoni għandha t-tendenza li tkun jew fir-rebbiegħa inkella fil-ħarifa. Iċċekkja l-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

 

Ara wkoll is-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja għal opportunitajiet ta’ kuntratti temporanji u l-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships.